Žemės ūkio rūmuose šurmuliavo ekologai

Spalio 18 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis sveikino konferencijos „Ekologiškos produkcijos gamyba ir realizacija asocijuotoje žemdirbiškų organizacijų veikloje“ svečius ir dalyvius, džiaugdamasis aktyviai dirbančiais ir švietėjišką veiklą plėtojančiais ekologinių ūkių savininkais, kuriuos vienija Lietuvos ekologinių ūkių asociacija.

„Simboliška, kad Žemės ūkio rūmai šiais metais švenčia įkūrimo 90-metį ir atkūrimo 25-metį, o Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis – 50-metį. Linkiu prasmingų ir naudingų bei efektyvių darbų ir visos Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu sveikinu Saulių Daniulį jubiliejaus proga“ – kalbėjo S.Dimaitis.

Konferencijos moderatorė – Žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vyr. specialistė Edita Karbauskienė pristatė konferencijos darbotvarkę ir žodį suteikė ekologinio judėjimo Lietuvoje pradininkui prof. Petrui Lazauskui.

Prof. Petras Lazauskas prisimindamas ekologinio judėjimo Lietuvoje pradžią pasidžiaugė pasiektais rezultatais ir puikia ekologiškų produktų perspektyva Lietuvoje.

Ekologinio žemės ūkio gamybos plėtros strategines gaires šalyje apžvelgė Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius. „Kuriant ekologinius ūkius sunku buvo numatyti, ar net įsivaizduoti jų ateitį. Šiandien lietuvaičiai puikiai eksportuoja ekologišką produkciją, o ekologinį ūkį jau įsivaizduojame kaip daugiašakį ir daugiakryptį“ – kalbėjo S. Jasius. Pranešėjas paminėjo, kad ekologijoje svarbus ekvivalentiškumo nustatymas – ekologiški produktai ES turi būti vertinami vienodai. S. Jasius paminėjo, kad šiais metais vykusioje Europos Komisijos organizuotoje konferencijoje apie kaimo plėtrą (2016 m. rugsėjo 5-6 d., Korke, Airijoje) nors ir nebuvo išskirti ekologiniai ūkiai, tačiau priimtos tokios strateginės kryptys kaip kaimo vietovių dinaminio identiteto išsaugojimas, žiedinės ekonomikos, ekologijos, suderinamumo tarp vartotojų maisto poreikių ir maisto kokybės reikalavimų, gamtinių resursų valdymas, tvarus vandens, dirvožemio, bioįvairovės valdymas, klimato kaitos mažinimas – liudija apie puikias perspektyvas ekologiniams ūkiams.

Ekologiškos produkcijos asortimentą ir gamintojus Lietuvoje pristatė VšĮ „Ekoagros“ atstovas Tomas Demikis. Pranešimą RASITE ČIA: ekoagros_t-demikis

Žemės ūkio kooperatyvo „EkoTikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius perskaitė pranešimą „Ekologiškos produkcijos perdirbimas ir realizacija kooperuotoje pieno gamintojų veikloje”. Pranešimą RASITE ČIA: kooperacija_ekotikslas_m_petkevicius

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorė Vilma Živatkauskienė pristatė ekologinių mėsinių galvijų auginimo perspektyvas ir pasiūlą bei paklausą Lietuvos ir užsienio rinkoje.

Apie ekologinės ir neekologinės gyvulininkystės produkcijos realizavimo galimybes kalbėjo UAB „Baltic Vianco prekyba“ vadovas Darius Džekčiorius.  Pranešimą RASITE ČIA: baltic-vianco-prekyba_d_dziakciorius

Lietuvos avių augintojų asociacijos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius pristatė ekologinės avininkystės plėtros problemas ir galimybes bei Lietuvos avių augintojų asociacijos indėlį į ekologiškumo propagavimą.

Lietuvos daržovių augintojų asociacijos pirmininkas Martynas Laukaitis perskaitė pranešimą „Tausojančioje ir ekologinėje žemdirbystės sistemoje išaugintų daržovių pasiūla ir paklausa šalies bei užsienio rinkoje“. Pranešimą RASITE ČIA: ldaa_m_laukaitis

 Budraičių kaimo bendruomenės projektų vadovė Virginija Žurbenkienė dalinosi patirtimi vystant ir plėtojant ekologiškos produkcijos perdirbimą ir realizaciją Budraičių bendruomenės įmonėje.

Lietuvos pramoninių uogynų asociacijos vadovas  Adolfas Jasinevičius apžvelgė ekologiškų vaisių ir uogų auginimo, perdirbimo ir realizavimo aktualijas ir perspektyvas.

Apie ekologiškų grūdų rinką ir pardavimą kalbėjo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos atstovas Viktor Bergner.  Pranešimą RASITE ČIA: viktor_bergner

Lietuvos biodinaminės žemdirbystės asociacijos vadovė  Rasa Čirienė apžvelgė ekologinės ir biodinaminės žemdirbystės sąsajas ir skirtumus gaminant ir realizuojant produkciją šalies ir vidaus rinkai.

Ekologinių produktų gamintojų ir prekybininkų asociacijos atstovas Vytautas Račickas perskaitė pranešimą „Ekologiškos produkcijos pardavimai mažmeninėje prekyboje“. Pranešimą RASITE ČIA:du_medu

Pranešimą „Ekologiškos produkcijos auginimas, perdirbimas ir pardavimas „Tymo turgelyje“ perskaitė Genovaitė Sakalauskienė. Pranešimą RASITE ČIA: tymo-turgus

Apie vietinės ekonomikos atgaivinimą skatinant vietinio ekologiško maisto gamybą ir vartojimą kalbėjo ilgametis Lietuvos ekologinių ūkių ir  Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijų narys Marijus Čekavičius.

Su ekologiškų šaltalankių auginimo, perdirbimo ir realizavimo galimybėmis supažindino Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos atstovas Gediminas Radzevičius.  Pranešimą RASITE ČIA: saltalankiuaa_g_radzevicius

Lietuviškų ekologiškų produktų asortimento didinimo problemų sprendimas. Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos atstovas prof. Antanas Svirskis pristatė lietuviškų ekologiškų produktų asortimento plėtros galimybes.

Konferencijos pertraukų metu buvo pristatytas ekologiškos produkcijos asortimentas, dalijamasi produkcijos realizavimo patirtimi ir problemomis, diskutuojama bendradarbiavimo siekiant padidinti ekologiškų produktų pardavimą šalies ir užsienio vartotojams, klausimais.

Konferencija skirta Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-mečiui ir atkūrimo 25-mečiui paminėti.

Konferenciją rėmė – LR žemės ūkio ministerija.

Konferenciją organizavo – LR žemės ūkio rūmai.

[Best_Wordpress_Gallery id=”67″ gal_title=”2016_10_18″]