Žemės ūkio rūmus džiugina ūkininkų aktyvus dalyvavimas mokymuose

2017 m. kovo mėn. Žemės ūkio rūmai baigė įgyvendinti projektą „Kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti.

Nors projekte buvo numatyta apmokyti 1022 žemės ūkio veiklos subjektus, galutinis rezultatas džiuginantis, nes dalyvių skaičius mokymuose perkopė per 1500 dalyvių.

Buvo organizuoti 73 mokymo kursai pagal 3 mokymo programas: „Tausojamasis ūkininkavimas“ (24 akad. val.), „Dalyvavimas aplinkos apsaugos priemonėse ir jų įgyvendinimas“ (10 akad. val.) ir „Gyvūnų gerovė (įgyvendinant kompleksinės paramos reikalavimus)“ (16 akad. val.)

Projekto metu Žemės ūkio rūmų konsultantai – lektoriai informavo ūkininkus apie  taikomas inovacijas ir skatino jas diegti savo ūkiuose. Mokymų metu ypač didelis dėmesys buvo skirtas žemės ūkio veiklos subjektų švietimui apie aplinką ir tvarią plėtrą bei klimato kaitos švelninimo procesus.  Ūkių savininkams išsamiai buvo pristatyti gyvūnų gerovės reikalavimai, numatyti Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose.

Žemės ūkio rūmų lektoriai didelį dėmesį skyrė ūkininkų informavimui apie žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir diegiant pažangias technologijas ir inovacijas, keliant dirbančių žemės ūkyje asmenų profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją, suteikiant jiems galimybę prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių bei skatinant jų gebėjimą konkuruoti, mokyti dirbančius žemės ūkio sektoriuose asmenis, tobulinti jų žinių lygį ir profesinę kompetenciją, ugdyti verslumo įgūdžius.

„Šiuose  mokymuose galutinai įsitikinau, kad be žinių ir naujausių metodų taikymo ūkyje – nė žingsnio. Viskas keičiasi sulig kiekviena diena: ir įranga, ir metodai, ir ligų prevencijos priemonės, todėl tobulėjimui ribų nėra“ – sako 2 dienų mokymuose „Gyvūnų gerovės reikalavimai“ dalyvavęs ūkininkas Vytautas iš Plungės rajono.

„Mokymų metu gavau atsakymus į visus man ūkininkaujant iškilusius klausimus. Nudžiugino ne tik Žemės ūkio rūmų lektorių kompetencija, bet ir nuoširdus bendravimas, nes dalyvavau dviejuose mokymuose: Tausojamasis ūkininkavimas ir Dalyvavimas aplinkos apsaugos priemonėse ir jų įgyvendinimas, todėl lektorių kompetenciją ir mokymų organizavimą vertinu puikiai“ – kalbėjo Rokiškio r. ūkininkė Daiva.