Žemės ūkio verslas Molėtų rajone

Rugsėjo 5 d. Alantos technologijų ir verslo mokykloje vyko konferencija „Nuveikti darbai ir ateities perspektyvos įgyvendinat LEADER“.

Konferencijoje pranešimą skaitė Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Molėtų rajone Laimė – Teresė Ramonienė.

„Konferencijos dalyviams pristačiau žemės ūkį kaip verslą. Nes iš tikrųjų žmonės dirbantys žemę, pagaminantys produktą yra patys tikriausi verslininkai. Molėtų kraštas apdovanotas ežerais, tačiau užsiimantys čia ūkininkavimu, negali pasigirti dideliais valdomos žemės plotais, ar puikiais derliaus rezultatais. Taigi rajone dirbamos žemės plotas – 22 660 ha, kurioje yra 3 043 ūkiai. Rajone nėra nė vieno ūkio, kuris valdytų  daugiau kaip 500 ha žemės plotą. Ūkininkaujančių nuo 100 iki 150 ha  ir nuo 150 iki 200 ha yra po vieną ūkį. O štai iki 10 ha valdo net 77,5 proc. žemės naudotojų, todėl vidutinis ūkio dydis rajone – 7,45 ha.  Nežiūrint į tai, kad rajone dominuoja smulkūs ir vidutiniai ūkiai, žemdirbiai pasirenka tokias ūkininkavimo kryptis, iš kurių galėtų pragyventi. Rajone pajamos iš pieninės ir mėsinės galvijininkystės sudaro apie 60 proc. Apmaudu, bet dėl žemų pieno supirkimo kainų ir darbuotojų trūkumo, iš pieno sektoriaus pasitraukė 2  ūkiai, pasirinkę kitą ūkininkavimo kryptį. Nedideli ūkiai save išsilaiko ir dar padeda vaikams. Taigi valstybė turėtų būti labiau suinteresuota, kad tokie ūkiai išliktų, juk jeigu juos sužlugdysime, tai valstybė privalės mokėti pašalpas, o kaimas dar labiau ištuštės. Po poros metų rajone numatoma pastatyti ir įrengti modernų turgų, kad ūkininkų pagaminta produkcija būtų realizuojama vietinėje rinkoje. Daug problemų mūsų rajone sukėlė Afrikinis kiaulių maras. Bet galime pasidžiaugti rajone sėkmingai ūkininkaujančiais braškių, šilauogių, šaltalankių, šparagų, daržovių ir gėlių ūkiais“, – kalbėjo L.M.Ramonienė.

Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daiva Kulienė, Molėtų rajono verslininkų asociacijos atstovas Vytis Štelbys, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ pirmininkė Vaida Saugūnienė, gerąją LEADER patirtį pristatė svečiai iš Lenkijos, VVG „Kraina Rawki“ atstovai.