Žinios ir informacija – sėkmingos veiklos garantas

Modernus žmogiškųjų išteklių valdymo procesas šiuolaikiniame ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, laikytinas svarbiausiu sėkmingos konkurencijos veiksniu globalios ekonomikos sąlygomis. Ūkininkai ir žemės ūkio veiklos subjektai, siekiantys savo veiklą padaryti efektyvesnę, ypatingą dėmesį skiria žinioms ir informacijai.

„Šiandien žemdirbiams dažnai iškyla klausimų, į kuriuos atsakymų savarankiškai rasti nepavyksta, todėl puiku, jei yra galimybė pasinaudoti konsultanto pagalba. Kaip pastebėjome – ypač daug klausimų kyla jauniesiems ūkininkams, kurie teorinių žinių turi, tačiau stokoja praktinės patirties. Daug klausimų kyla ūkininkams, norintiems ūkininkauti aplinkai palankesniu būdu: kaip gerinti dirvą, kaip ir kokius naudoti augalų apsaugos produktus. Dažnai žemdirbiai pasimeta, ar teisingai vykdo ekonominę ūkio veiklą. Puiki pagalba tokiais atvejais yra įvairūs mokymai bei konsultacijos. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) konsultantai visada skatina žemdirbius ir ūkininkų bendruomenę išsiaiškinti savo silpnąsias vietas bei jas stiprinti arba paversti stipriosiomis,  konsultuojantis su savo sričių profesionalais ir žinovais. ŽŪR specialistų – konsultantų sukaupta patirtis, nuolatinis bendravimas su  ūkininkais ir kaimo vietovių gyventojais – pagrindas kokybiškai, kryptingai ir tikslingai konsultacinei veiklai. Mūsų konsultantų stiprioji pusė – praktinė, ekspertinė patirtis ne tik šakinėse asociacijose, bet ir dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, kur susipažįstama su kitų šalių pažangiausiomis technologijomis, metodais. Atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, šiais metais organizavome 336 seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais, 137 diskusijų grupių ciklus ir suteikėme per 4 tūkst. individualių konsultacijų“, –  pažymi Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Ernesta Dekaminavičienė.

Jurbarko rajone ūkininkaujantis ir auginantis įspūdingu vitamino C kiekiu pasižyminčią kultūrą – aktinidijas, Egidijus Marmakas, pažymi, kad visa informacija, gaunama seminaruose, mokymuose ar diskusinėse grupėse yra naudinga.

„Labai puikiai vertinu ŽŪR mokymus ir konsultacijas, nes visada gaunu atsakymus į iškilusius klausimus, o jei konsultantui nepavyksta atsakyti iš karto, tai žinau, kad jis būtinai su manimi susisieks ir pateiks man reikalingą informaciją. Tai aš vertinu ypatingai puikiai.  Deja, ne visos konsultavimo institucijos taip atsakingai dirba ir atsako į užduotus klausimus. Visada džiaugiuosi, kai ir aš pats galiu pasidalinti savo įgyta patirtimi su kitais žmonėmis, kurie domisi būtent aktinidijų auginimu. Ir tikrai žinau, kad kiekvienos kultūros auginime yra gausybė įvairiausių niuansų, kuriuos išmanyti giliai ir plačiai gali tik praktikas. Todėl labai vertinu atsakingų mokytojų ir konsultantų darbą ir suprantu, kad tobulėti ir mokytis turime nuolat ir kiekvienas, kuris siekiame pažangos“, – sako „Marmakų sodybos aktinidijų ūkis” savininkas E. Marmakas.

„Džiaugiuosi, kad žemės ūkio rūmų konsultantai yra arčiausiai kaimo žmonių ir ūkininkų, nes atsižvelgia į poreikius ir suteikia reikalingas konsultacijas. Kad informacija, kuri nuolat kinta, yra svarbi kiekvienam – nekyla klausimų. Šiandien matome, kad žemės ūkio sektoriaus laukia nauji iššūkiai dėl klimato kaitos, tvaraus ūkininkavimo ir viso BŽŪP 2023 – 2027 m. žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano. Taigi poreikis inovacijoms ir žinioms išlieka svarbus ir aktualus”, – sako ūkininkas Rimas Tolvaiša.

Pagal ŽŪR įgyvendinamą projektą „Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla konsultavimas”, paramą konsultacijoms gavo ūkininkai,  įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.