ŽŪM atsakymas į ŽŪR rezoliuciją

Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdyje, įvykusiame š. m. liepos 26 d., buvo priimta rezoliucija „Dėl nacionalinių įsipareigojimų žemės ūkyje po Paryžiaus susitarimo ratifikavimo“.

Žemės ūkio rūmų Taryba mano, kad atsakingos valstybės institucijos, pasitelkusios mokslą, turėtų nustatyti kokį realų kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) generuoja Lietuva ir pagal šalies ekonominį išsivystymą įvertinti tai ES ir Pasauliniu lygmeniu, ir tik po to prisiimti įsipareigojimus dėl klimato kaitos mažinimo, neužkertant kelio šalies ekonominiam vystymuisi. Moksliniai tyrimai ir šalies ekonominis išsivystymo lygis būtų svarūs argumentai derantis dėl Lietuvai teksiančių įsipareigojimų dėl ŠESD kiekio mažinimo. Taip pat apie vykstančius procesus bei rezultatus prašome nuolatos informuoti žemdirbių savivaldą, kad ši galėtų ieškoti sąjungininkų tarp kitų šalių žemdirbių  ir padėtų derėtis dėl bendrų interesų.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) informuoja, kad dar tik rengia Klimato politikos tikslų įgyvendinimo veiksmų planą. Veiksmų planą planuoja aptarti su socialiniais partneriais.

Taip pat ŽŪM raštu informavo, kad 2016 m. liepos 8 d. Briuselyje įvyko Lietuvos ir Europos Komisijos dvišalis susitikimas dėl Lietuvos ŠESD kiekio mažinimo tikslų ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose, įskaitant ir žemės ūkį, 2021–2030 m. laikotarpiu. Ruošiantis šiam susitikimui Žemės ūkio ministerija teikė argumentus dėl mažesnio Lietuvos ŠESD mažinimo iš žemės ūkio veiklos tikslo iki 2030 m. Dvišalio susitikimo metu Lietuvos atstovai akcentavo, kad sunku pasiekti pasiūlytą ŠESD kiekio žemės ūkyje mažinimą, kadangi žemės ūkis Lietuvoje turi didelį potencialą augti, nes nuo 1990 m. gyvulių skaičius yra sumažėjęs net tris kartus. Lietuvos atstovai taip pat išreiškė pageidavimą, kad klimato politikos tikslų įgyvendinimas būtų finansuojamas iš ES fondų.

ŽŪR REZOLIUCIJA Dėl nacionalinių įsipareigojimų žemės ūkyje po Paryžiaus susitarimo ratifikavimo

ŽŪM ATSAKYMAS 2016-08-03 ŽŪM_atsakymas