ŽŪM susitikimo pranešimai

Kviečiame susipažinti su rugpjūčio 23 d. Žemės ūkio ministerijoje vykusio susitikimo su socialiniais partneriais ir Lietuvos savivaldybių žemės ūkio skyrių atstovais aptartais klausimais ir pristatytais pranešimais. 

Buvo aptarta pieno sektoriaus situacija, numatomi reglamentavimo pakeitimai, pristatyta BŽŪP apžvalga, pokyčiai melioracijos klausimais bei kitos svarbios žemės ūkiui temos.

Pranešimai:

1 klausimas – AKM

2 klausimas – Pieno situacija

3 klausimas – BŽŪP po 2020 m.

4 klausimas – Elektros tinklai

Pažymos pavyzdys

ŽŪM informacija