ŽŪMT nariai apsilankė LEŪA nario V.Genio ūkyje

Išvažiuojamame Žemės ūkio mokslo tarybos (ŽŪMT) posėdyje, kuris vyko Ukmergės r. Lyduokių kaimo bendruomenės namuose, dalyvavo Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis.

ŽŪMT aptartos ekologinio žemės ūkio aktualijos, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano (SP) intervencinių priemonių projektų galimos temos ir kiti ES Žaliajam kursui aktualūs klausimai, aplankytas ūkininko Valentino Genio ūkis.

ŽŪMT nariai aptarė SP intervencinių priemonių „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ bei „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ prioritetines temas. Posėdžio metu buvo pristatytos ir SP intervencinės priemonės „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“ (EIP) projektinės idėjos, gautos iš įvairių asociacijų.

„Ukmergės krašto ūkininko Valentino Genio sėkmės paslaptis – geras derlius be plūgo ir sintetinių trąšų. Agronomo diplomą turintis žemdirbys jau 18 metų žemę dirba ekologiškai ir neįsivaizduoja kitokios ūkininkavimo krypties. Jis visą savo gyvenimą sukaupta patirtimi geranoriškai dalinasi žemę dirbančiais kolegomis, o įdėtas triūsas jau duoda rezultatų derliaus pavidalu. Valentino nuopelnai šalies žemės ūkiui neliko nepastebėti. Vasario 16-osios proga jam buvo įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis. Ūkininkas nuolat mokosi, domisi naujovėmis, taiko ilgalaikės ekologinės žemdirbystės, bearimės technologijos ir kitus tyrimus.  Be to V.Genys yra Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narys ir aktyvus visuomenininkas. Jo ūkis – puikus pavyzdys ir kitiems ūkininkams”, – sako ŽŪR direktorius S.Dimaitis.