ŽŪPGF teikia garantijas sunkumų dėl Rusijos agresijos patiriantiems ūkininkams

Siekiant sumažinti Rusijos agresijos prieš Ukrainą sukeltas neigiamas pasekmes ekonomikai, Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) teikia individualias garantijas su likvidumo problemomis susidūrusiems ūkio subjektams. Tokios garantijos finansų įstaigoms dėl paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų bus teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Dėl individualių garantijų pagal šias sąlygas gali kreiptis ūkio subjektai, nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos pateikimo dienos susidūrę su likvidumo problemomis, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste. Likvidumo problemos vertinamos pagal kritinio likvidumo rodiklį arba apyvartos pokyčius.

Garantijos gali būti teikiamos iki 6 metų laikotarpiui paskoloms ir lizingo paslaugoms iki 5 mln. eurų sumos. Garantijos suma apskaičiuojama individualiai vertinant ūkio subjekto vidutinę metinę apyvartą per pastaruosius trejus ataskaitinius laikotarpius arba gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidas per pastaruosius 12 mėnesių.

Garantuojama arba iki 90 proc. neatgautos, arba iki 35 proc. negrąžintos sumos ar jos dalies sumokėjimą finansų įstaigoms.

„Dėl padidėjusios rizikos šiuo metu ūkio subjektai susiduria su sudėtingesnėmis finansavimo galimybėmis. Todėl šioje situacijoje užtikrinant valstybės pagalbą teikiame individualias garantijas palankesnėmis sąlygomis“, – situaciją komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Garantijos gali būti teikiamos naujoms paskoloms ar naujoms lizingo paslaugoms, kurios skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti, įskaitant darbo užmokestį ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti, investicijoms finansuoti ar gamybinei įrangai ir įrenginiams įsigyti.

Daugiau apie individualių garantijų sąlygas: skaitykite čia.

Individualios garantijos teikiamos pagal 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos priimtą komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ ir vadovaujantis ŽŪPGF individualių garantijų teikimo nuostatai bei LR Vyriausybės nutarimu dėl ŽŪPGF.