ŽŪR apsilankė Šiaurės Kazachstano vice gubernatorius

Gegužės 16 d. l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis Žemės ūkio rūmuose priėmė Šiaurės Kazachstano apskrities vice gubernatorių Ratmir Bachytovič Achmetov, kurį atlydėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Svečias pristatė  Šiaurės Kazachstano apskrities, kurioje gyvena 6,6 mln gyventojų, žemės ūkio ir pramonės situaciją.

Kaip informavo svečias Ratmir Bachytovič Achmetov Šiaurės Kazachstane žemės ūkio sektoriuje 70 proc. užima augalininkystės ir 30 proc. gyvulininkystės ūkiai. Per metus vidutiniškai užauginama 5 mln tonų grūdų, 530 tūkst. tonų bulvių, 54 tūkst. tonų kopūstų, 30 tūkst. tonų morkų, 20 tūkst. tonų burokų, baltųjų mėsinių viščiukų – broilerių – 3 tūkst. tonų, žąsų, ančių – 3 tūkst. tonų. Kraštas turtingas ir aukstu, platina, brangakmeniais.  Vidutinis darbo užmokestis Šiaurės Kazachstane – 278,5 eurai.

L. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis pristatė Žemės ūkio rūmų organizacijas ir jų veiklos sritis, supažindino su įgyvendinamais projektais, švietėjiška veikla, žemdirbių ir kaimo gyventojų atstovavimu šalies bei tarptautiniu lygiu, naryste ES organizacijose. „Bendraujame su Kazachstano ambasada, keičiamės aktualia informacija ir susitinkame renginiuose, todėl manau, kad  bendradarbiavimas tiesiogiai su Šiaurės Kazachstano apskritimi bus naudingas abiems šalims” – dėkodamas už apsilankymą sakė S. Dimaitis.