ŽŪR dėmesys ūkininkams ir kaimo bendruomenių lyderiams

Siekiant užtikrinti gerųjų Kaimo plėtros programos (KPP) pavyzdžių žinomumą, keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika bei gerinti KPP vertinimą, Žemės ūkio rūmai inicijavo projektą – konkursą „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – „TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“.

Aktyvus ne tik ūkininkų, bet ir kaimo bendruomenių atstovų dalyvavimas konkurse dar kartą įrodė, kad kaime gyvena kūrybingi ir verslūs žmonės. Ypač nudžiugino gausus jaunųjų ūkininkų dalyvavimas konkurse. Pažymėtina, kad būtent jaunieji ūkininkai šiandien puikiai diversifikuoja ūkio veiklos šakas ir į žemės ūkį žvelgia kaip į perspektyvų verslą bei aktyviai įsijungia į socialinį gyvenimą kaime. Vertinimo komisijai nebuvo lengva išrinkti geriausius iš geriausių. Komisija, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ES Reikalų ir paramos politikos departamento ES paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ramelytė; VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistė Rasa Šimbarienė ir Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas, ypač atsižvelgė į konkurso dalyvių KPP projektų inovatyvumą, taikomas aplinkosaugos priemones, tvarumą,  priklausymą asociacijoms, dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose ir kt.

Tikimės, kad gerieji pavyzdžiai paskatins dar aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, nes bus  įtraukti nauji kaimo plėtros dalyviai į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelktas kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimas bei paskatintos visos  suinteresuotosios šalys įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus. Džiugu, kad stebimas jaunų žmonių kaime aktyvumas, jų dalyvavimas Žemės ūkio rūmų organizacijose, įvairių iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas. Žinoma, kad kaime gyvena ne tik ūkininkai, bet ir verslininkai, amatininkai, aktyviai veikia bendruomenės, sprendžiančios socialinius klausimus, todėl jų dalyvavimas konkurse mums taip pat labai svarbus“, – pažymėjo šiai komisijai pirmininkavęs Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

Respublikiniame renginyje „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – „TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“ , kuris vyko gruodžio 9 d. Vilniuje, Žemės ūkio rūmų pirmininko dr. Arūno Svitojaus,  vicepirmininko Vytauto Buivydo, Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko ir  Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus padėkomis ir specialiais Valstiečių laikraščio vyr. redaktoriaus Gintauto Misiukevičiaus įsteigtais  prizais apdovanoti 10 KPP pavyzdžių savininkų.

Kviečiame susipažinti su konkurso  „TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“ nugalėtojais:

Asociacijos „Plungės skautai“ nuotykių parko „Skautiškos pramogos“ įkūrimas Smilgių kaime, Žlibinų sen., Plungės r.  

Plungės skautai pasinaudojo „Leader“ programos priemone „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“. Sodyboje įkurtas skautiškų pramogų parkas su 11 m aukščio laipiojimo bokštu ir sienele, Jokūbo kopėčiomis ir dėžėmis, kliūčių ruožais su 9 įvairaus sudėtingumo lygio užduotimis,  lynais nusileidimui per tvenkinį ir griovį, švytuokle.

„Šiais metais skautų sodyboje apsilankė daugiau nei 1300 vaikų, jaunuolių ir kaimų bendruomenių atstovų iš visos Lietuvos, sulaukėme svečių ir iš Švedijos, Latvijos. Organizacijos nariams visos pramogos yra nemokamos, taip pat nemokamai jas galėjo išbandyti ukrainiečių vaikai, gyvenantys mūsų rajone, Plungės specialiojo ugdymo centro, vaikų globos agentūros „Cyrulis“ vaikai ir jaunuoliai“, – įgyvendintą projektą trumpai pristatė asociacijos „Plungės skautai“ pirmininkas Žydrūnas Pilitauskas.

Ūkininkas Egidijus Gečas, pasinaudojęs parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Projekto pagalba buvo pastatyta 400 vietų karvidė su melžimo aikštele ir pagerintos gyvūnų laikymo sąlygos, modernizuotos darbuotojų darbo vietos, įrengtas mėšlo separavimas, atskiriant skystą ir kietą frakcijas, kas leido optimaliau tvarkyti bei įterpti organines trąšas į dirvožemį.

Asociacija „Gyvybės slėnis“, įkūrusi privačią poilsiavietę ir meditacijų erdvę miške žmonėms, kuriems reikalingas gamtos gydymas.

Projekto pagalba buvo įrengta privati poilsiavietė miške su dirbtiniu vandens telkiniu ir takais, kilnojamas namelis, dar giliau miške, netoli upės, įrengtas meditacijų kupolas bei speciali audio įranga jo viduje ir lauke, skirta klausytis meditacijos miške ir padedanti pasinerti į savo vidų. Žmonės gali rezervuoti datas ir atvykti pailsėti, pabūti, atsiriboti nuo greičio bei streso, pamedituoti miško gelmėje. Ši vieta išskirtinė dėl saulės energija save aptarnaujančio off grid namelio miške su visais būtinais patogumais.

Į poilsiavietę kviečiami atvykti žmones, kurie susiduria su rimtais išbandymais, kaip pvz. onkologija, netektis,  smurtas, skyrybos ir pan. Poilsiavietė yra itin sauganti aplinką – šiukšlės yra rūšiuojamos, naudojamas tik ekologiškas muilas ir indų ploviklis, maistas daugiausiai gaminamas virš laužo, o elektros energiją pagamina saulės kolektoriai.

Jaunasis ūkininkas Vytautas Abukauskas, pasinaudojęs parama smulkiesiems ūkiams.

Projekto lėšų pagalba ūkininkas įsigijo naujos žemės ūkio technikos: diskinis skutikas, plūgas, kultivatorius, trąšų barstytuvas, purkštuvas, rotacinė šienapjovė, grėblys, vagotuvas (kaupikas), kas palengvino ir patobulino ūkio darbus.

„Projektas prisidėjo prie ūkio tvarumo didinimo. Aš stengiuosi žemę judinti kuo mažiau ir arimą atlikti tik būtiniausiu reikalu. Dažniausiai atlieku tik dirvos skutimą, dėl ko sumažėja laiko ir kuro sąnaudos, bei tausojamas dirvožemis. Šį rudenį išbandžiau no – till technologiją“, – trumpai projektą pristatė V. Abukauskas.

Ūkininkas priklauso Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungai.

 

Jaunasis ūkininkas Tautvydas Dargelis pasinaudojo KPP priemone jaunojo ūkininko įsikūrimui.

Projekto lėšomis įsigijo javų kombainą, kas ženkliai prisidėjo prie ūkio konkurencingumo, bei efektyvaus ir spartaus darbo ūkyje. Kadangi nuo vaikystės Tautvydas labai domėjosi žemės ūkio perspektyvomis bei visuomet padėdavo seneliui ūkio darbuose, atsiradus galimybei dalyvauti projekte net neabejojo ir pateikė paraišką.

„Įsigijęs naują javų kombainą, gerokai prisidėjau prie aplinkos išsaugojimo. Naudojant šiuolaikišką techniką gerokai patobulėjo darbų organizavimas, padidėjo darbo našumas“, – pasidžiaugė T.Dargelis.

Tautvydas yra Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narys.

Ūkininkas Valdemaras Vyšniauskas, pasinaudojęs parama smulkiems ūkiams.

Valdemaras savo ūkyje augina burokėlius, bulves bei kitas daržoves. Kadangi jo ūkis yra nedidelis, įsigyti techniką iš savo lėšų nebuvo galimybių, todėl parama pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ padėjo ūkininkui įsigyti naudotą traktorių, kuris gerokai palengvino ūkio darbus.

Įsigytas traktorius yra modernesnis nei prieš tai turėtas, išmeta mažiau išmetamųjų dujų, atitinka euro standartus, todėl paramos priemonės padėjo Valdemarui prisidėti prie klimato kaitos švelninimo bei užterštumo mažinimo.

Ūkininkė Ieva Bitaitytė

Ūkininkė Ieva savo ateitį sieja su gyvenimu kaime, pieninių galvijų auginimu ir jų produkcijos realizavimu, todėl pasinaudojusi „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“  įkūrė pienininkystės ūkį.

Paramos lėšų pagalba įsigijau pieninių galvijų bandą, įrengiau lauko ganyklų aptvarus, įsigijau modernų traktorių Deutz Fahr, kurį sėkmingai naudoju galvijų pašarų gamybai. Man ūkyje ypač svarbi ekologija, laimingos ir sveikos karvytės. Projekto įgyvendinimo metu suformuota veislinių pieninių galvijų banda, sėkmingai gerinama pieno produkcijos kokybė ir kiekis. Kadangi ūkininkauti pradėjau iš prosenelių paveldėtose žemėse, kurių dalis natūralios Šušvės lankos, todėl labai svarbu išsaugoti natūralumą bei ekologiją. Šiose lankose įrengtos ganyklos veislinių telyčių bandai. Nuolat konsultuojuosi su specialistais, dalyvauju Žemės ūkio rūmų tarptautiniuose projektuose, gilinu  žinias ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, bendradarbiauju su kitais ūkininkais ir esu Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos narė“, – prisistato Ieva Bitaitytė.

 

Ūkininkas Mantas Jančiukas

Mantas ūkį įkūrė prieš dešimt metų, tuo metu turėjo nedidelį skaičių avių. Laikant nedidelį avių skaičių jas buvo pakankamai lengva apsaugoti. Tačiau plečiant ūkį ir didinant avių bandą 2019 metų spalį ūkyje apsilankius vilkams, Mantas kreipėsi paramos pagal priemonę ,,Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“.  „Buvau vienas iš pirmųjų, o gal net ir pirmasis, kuris pateikė paraišką pirmąją paraiškos teikimo dieną. Gavęs paramą įsigijau elektros tiekimo ir palaikymo įrenginį ir jo dalis, tinklinį elektrinį aptvarą  2000 m., ir  jo dalis. Vienas iš elektros tiekimo įrenginių yra saulės baterija,  kuri gamina energiją iš gamtos“, – trumpai savo projektą pristato Mantas Jančiukas.

Mantas yra Lietuvos avių augintojų asociacijos narys.

Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centras

Pasinaudojus parama pagal LEADER programos priemonę, įkurti Ežerėlio sveikatos namai ir pagerinta Ežerėlio pagyvenusių, neįgaliųjų, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis sergančių žmonių gyvenimo kokybė, mažinant jų atskirtį, didinant užimtumą, siekiant turiningesnio laisvalaikio. Įkurtuose namuose yra įrengta SPA kapsulė, druskų kambarys, masažo lovos, krėslai ir limfodrenažo aparatas. Paslaugomis naudojasi ir negalią turintys žmonės. Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centras yra socialinio verslo kūrimo pradininkai Kauno rajone ir priklauso Kauno rajono vietos veiklos grupei.

Ūkininkė Vaida Viliušienė

Vaida pasinaudojo parama skirta jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Projekto pagalba įsigijo traktorių, kuris, kaip sako pati Vaida – yra pagrindinė ūkio technikos priemonė. Pasinaudojant parama ūkininkė įsigijo ir pradėjo auginti galvijus. Vaida yra kooperatyvo  „EKO Žemaitija“ narė.

Specialųjį apdovanojimą pelnė Vaidos ir Gedimino Jateikų ūkis

Bendras šeimos hobis nuolatos fiksuoti akimirkas, projekto, įgyvendinto pagal priemonę „Verslo plėtra“, dėka tapo mažu šeimos verslu. Kadangi Vaida ir Gediminas yra ūkininkai, daug laiko praleidžia gamtoje, o gamta anot jų pats gražiausias kūrinys. Jateikos sulaukdavo draugų prašymų užfiksuoti akimirkas senutėlaičiu fotoaparatu. Įgyvendintas projektas pagal priemonę „Verslo plėtra“ prisidėjo prie veiklos įvairinimo. Perkalių kaime ir aplinkiniuose kaimuose nėra fotografavimo paslaugų. Taigi buvo pradėta vykdyti nauja veikla pačiame Perkalių kaime – fotografavimo paslauga. Projekto metu buvo gilinamos žinios įvairiuose fotografijos kursuose, įsigyta pažangiausia foto technika, bei retušavimui skirta kompiuterinė įranga, kuri leido kur kas sparčiau ir efektyviau pasiekti norimų rezultatų. Projekto įgyvendinimo metais, viešinimo pagalba, suburtas sekėjų būrys socialiniuose tinkluose, užfiksuota šimtai nepakartojamų, magiškų, gyvų akimirkų. Gilintos žinios, sutikti nauji žmonės, kaupiamos naujos patirtys. Projektas suteikė galimybę sukurti naują darbo vietą kaime ir prisidėjo prie ES kompleksinio tikslo – inovacijų kūrimo, diegimo ir sklaidos.

Vaidos ir Gedimino kuriamos nuotraukos naudojamos Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, taip pat jau keli metai iš eilės puošia Žemės ūkio rūmų kalendoriaus viršelį.

Renginys „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – „TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“  – skirtas užtikrinti gerųjų KPP pavyzdžių žinomumą, keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika bei gerinti KPP vertinimą buvo organizuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.