ŽŪR: geri pokyčiai dėl GAAB reikalavimų

Lapkričio 19 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vicepirmininkas Vytautas Buivydas, Skuodo rajono žemdirbių asociacijos vadovas Rokas Rozga ir ŽŪR Žemės ūkio technologijų skyriaus vedėjas Paulius Astrauskas dalyvavo žemės ūkio ministerijos organizuotame pasitarime dėl rengiamo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano bei pristatė ŽŪR išdiskutuotus siūlymus dėl žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartų, kurių turės laikytis kiekvienas žemės ūkio veiklos subjektas pagal savo ūkio specifiką.

„Žinant, kad nuo 2023 metų ūkininkai paramą gaus pagal naują paramos sąlygų sistemą, organizavome ne vieną diskusiją su ŽŪR nariais – augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių atstovais. Suprantame, kad ši sistema – tai vienas iš pagrindinių Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) „žaliosios architektūros“ elementų, apimančio valdymo reikalavimus bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartus (GAAB). Šie reikalavimai nukreipti į klimato kaitos ir vandens užterštumo mažinimo, dirvožemio, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo, maisto saugos, gerovės bei augalų apsaugos produktų tinkamo naudojimo tikslus. GAAB įgyvendinimas privalomas ir valstybėms narėms, ir ūkininkams. Kadangi GAAB susieti su teikiama parama, už jų nesilaikymą bus taikomos sankcijos. Pristatėme ŽŪR nuostatą – kad reikalavimas išlaikyti plotus būtų taikomas ne ūkio, bet nacionaliniu lygmeniu“, – informavo posėdyje dalyvavęs Vytautas Buivydas.

Naujajame laikotarpyje numatoma, kad bus 9 GAAB reikalavimai, vietoje esamų 7. Žemdirbiams vienas aktualiausių yra įsipareigojimas išlaikyti daugiamečių pievų plotą,  t. y. valstybė narė turės užtikrinti, kad daugiamečių pievų einamaisiais metais nesumažės daugiau nei 5 proc., palyginti su referenciniais 2018 metais.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas informavo, kad daugiamečių pievų ir ganyklų išsaugojimas išliks, kaip ir dabar, valstybės rūpestis. Vienas iš sprendimo būdų, dėl kurio preliminariai susitarta – vandens apsaugos juostas ūkininkai įrengs ir prie melioracijos griovių, o šios juostos bus įskaitomos į daugiamečių pievų plotus. Sutarta dėl augalų kaitos, neproduktyvių ir kraštovaizdžio elementų ariamoje žemėje – ūkininkams pasiūlytas platus šių elementų sąrašas, įskaitant pūdymą ir posėlį.

Skuodo rajono žemdirbių asociacijos vadovas Rokas Rozga pažymėjo, kad diskusija buvo produktyvi, į daugelį ŽŪR pastabų buvo atsižvelgta ir sutarta: 3 m. vandens apsaugos juostos atsiras ir prie melioracijos griovių; siekiant apsaugoti dirvožemį ir augalus nuo kenkėjų bus privaloma augalų kaita (su keliomis išimtimis); daugiamečių pievų ir ganyklų išsaugojimas išliks valstybės rūpestis, kaip yra ir dabar; daugiau kraštovaizdžio elementų ariamoje žemėje.

„Kadangi GAAB reikalavimai palies kiekvieną ūkininką ar žemės ūkio įmonę, organizavome ne vieną diskusiją ŽŪR narių tarpe, sulaukusią didelio susidomėjimo. Visas pastabas surašėme ir pateikėme žemės ūkio ministerijai, ir šiandien, po posėdžio galiu pažymėti, kad tikrai pasiekėme teigiamų rezultatų ūkininkų atžvilgiu: dėl sėjomainos; dėl pasėlių įvairinimo; dėl pievų atnaujinimo; dirvožemio stabilumo“, – informavo Paulius Astrauskas.