ŽŪR įgyvendina Konsultavimo programą

Liepos 4 d. Pagėgių sav. Vilkyškiuose vyko seminaras „Žemės apželdinimas mišku, kooperacijos nauda miškininkystėje“. Seminarą vedė Žemės ūkio rūmų konsultantė Skaidrutė Žuvelaitienė.

„Lietuvai dalyvaujant bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinime (BŽŪP) turime rūpintis, kad ūkininkus ir kaimo gyventojus pasiektų naujausia informacija ir patarimai, kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus, kokia parama galima pasinaudoti planuojant žemę apželdinti mišku, kaip šioje srityje ūkininkai galėtų ir kt.“, – kalba į seminarą vietos gyventojus pakvietusi Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Pagėgių sav. Gitana Šimkienė.

***

Žemės ūkio rūmų įgyvendinamo projekto „Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimas“ uždavinys – kokybiškai, kvalifikuotai ir sistemingai konsultuoti žemės ūkio veiklos subjektus: teikti individualias konsultacijas, kurios padėtų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, pasinaudoti konsultavimo paslaugomis gerinant savo ekonominę ir aplinkosaugos veiklą ir prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos prioritetų įgyvendinimo.

Įgyvendinant Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą 2018 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais numatoma suorganizuoti 33 konsultacinius renginius – seminarus 33 šalies savivaldybėse: 20 seminarų – gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo klausimais; 5 seminarus kooperacijos žemės ūkyje plėtros ir 8 seminarus žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Taip pat numatoma suteikti 1930 valandų individualių konsultacijų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Individualios konsultacijos bus teikiamos 33 savivaldybėse. Individualios konsultacijos bus teikiamos gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo klausimais: pieno ir mėsos perdirbimo galimybės/kooperacijos galimybės; triušių auginimas ir veislės/kooperacijos galimybės; naminių paukščių veislės ir jų auginimas/kooperacijos galimybės; veršelių auginimas ir priežiūra, ligų prevencija; mėsinių galvijų auginimas, priežiūra, ligų prevencija, reprodukcijos svarba/kooperacijos galimybės; sodo įveisimas, priežiūra, produkcijos realizavimo galimybės/kooperacijos nauda; grūdinės kultūros ir jų atsparumas ligoms; ekologinis ūkininkavimas (augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriuose)/kooperacijos nauda; uogynų įveisimas, priežiūra, produkcijos realizavimas/kooperacijos galimybės ir nauda; žemės ūkio produkcijos sandėliavimas, atliekų tvarkymas; kooperacijos žemės ūkyje plėtros galimybės: kooperacijos nauda, kooperatyvo steigimasis, kooperacijos galimybės grūdų/pieno/daržovių ūkyje, kooperacijos nauda realizuojant produkciją, naujos bendradarbiavimo formos, siekiant pagamintą produkciją perdirbti ir savarankiškai organizuoti jos pardavimą ir kt.); žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai: finansinių įsipareigojimų bankams, produkcijos supirkėjams, kreditoriams vykdymas, tiesioginės išmokos, pasėlių deklaravimas, ūkio finansinių dokumentų tvarkymas ir ataskaitų rengimas, ūkio buhalterinės apskaitos vedimo pagrindai, ES paramos galimybės, verslo galimybės kaime, „žalinimo“ reikalavimai, ir kt.).

Ūkininkus ir kaimo gyventojus kviečiame dalyvauti seminaruose, kurių kiekvieno mėnesio grafikas skelbiamas Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje: https://www.zur.lt/events/

Dėl individualių konsultacijų prašome kreiptis į Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorius, kurių kontaktus, pagal atskirus rajonus rasite: https://www.zur.lt/lt/savivaldos-organizatoriai-rajonuose/

Projektą remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija