ŽŪR ir Vokietijos maisto ir žemės ūkio ministerijos projektas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai drauge su  Vokietijos maisto ir žemės ūkio ministerija vykdė  projektą  (projekto Nr. 2821OE001), kurio tikslas – Lietuvos ekologinio žemės ūkio sektoriaus apžvalga.

Projektas skirtas apžvelgti ekologiškų maisto produktų pasiūlos ir paklausos poreikį.

Įgyvendinant projektą parengta ataskaita, kurią sudaro penkios  dalys, kur pateikiama informacija apie ekologinį žemės ūkį ir ateities įžvalgas. Ataskaita parengta trimis kalbomis: vokiečių, anglų ir lietuvių.

Susipažinti su projekto turiniu galima:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Vokiečių kalba