ŽŪR įstojo į tarptautinę sertifikavimo organizaciją

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) atlieka paruošiamuosius darbus, siekiant sertifikuoti  ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintus produktus.

„Siekiant kokybiškai atlikti sertifikavimo darbą, svarbu turėti partnerius ir žinoti naujoves, reikalavimus, taikomą gerąją tarptautinę praktiką ir suprasti darbo specifiką. 2021 m. vasario 2 d. ŽŪR tarybos posėdyje buvo pritarta iniciatyvai tapti tarptautinės sertifikavimo organizacijos ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)  nariais. Taigi šiandien jau galime džiaugtis pilnateise naryste ir bendradarbiavimu daugiau kaip su 160 kitų šalių organizacijomis“, – informuoja ŽŪR Sertifikavimo skyriaus vedėjas Ramūnas Stonkus.

Kas yra ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) ir kaip ji veikia?

ISCC yra nepriklausoma daugiašalė organizacija, atsakinga už ISCC sertifikavimo sistemos plėtrą, priežiūrą, peržiūrą ir nuolatinį tobulinimą. ISCC sertifikavimo sistema apima visas tvarias žaliavas, įskaitant žemės ūkio ir miškininkystės biomasę, organines atliekas ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Turėdama daugiau nei 4000 galiojančių sertifikatų daugiau nei 100 šalių, ISCC yra viena didžiausių pasaulyje sertifikavimo sistemų. ISCC vienija 164 organizacijas. Asociacijos nariais yra mokslinių tyrimų institutai, NVO ir kitos organizacijos.

ISCC naudoja skirtingas sertifikavimo sistemas skirtingoms rinkoms. Šios sistemos yra ISCC EU, ISCC PLUS ir ISCC Solid Biomass NL. ISCC EU yra sertifikavimo sistema, padedanti įrodyti atitiktį teisiniams tvarumo reikalavimams, nurodytiems Europos Komisijos Atsinaujinančios energijos direktyvoje (RED) ir kuro kokybės direktyvoje (FQD).

„ISCC pagrindinės sertifikavimo ir auditavimo kryptys ir prioritetai žemės ūkio srityje: ŠESD reikalavimai, perėjimas prie tvaraus žemės dirbimo, sėjomainų tobulinimas, geresnis trąšų ar mėšlo tvarkymas. Ypatingas dėmesys skiriamas socialinės atsakomybės principams ir jų taikymui. 2021 vasario 24 d. vykusiame šios organizacijos visuotiniame narių susirinkime pristatėme Lietuvos žemės ūkio rūmų veiklą ir planuojamus darbus sertifikavimo srityje. Galime pasidžiaugti, nes ŽŪR narystė buvo patvirtinta ir tapome pilnateisiais ISCC nariais“, – pažymi R. Stonkus.