ŽŪR kreipėsi į ŽŪM dėl ekstremalios situacijos paskelbimo

Atsižvelgiant į žemdirbių kreipimąsi ir esamą situaciją Lietuvoje, Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją su prašymu inicijuoti valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimą visoje šalyje dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje.

ŽŪR taip pat prašo ieškoti būdų, kaip padėti žemdirbiams šiuo sudėtingu laikotarpiu, pvz. imtis priemonių, kad būtų netaikomos sankcijos pareiškėjams (žemės ūkio veiklos subjektams) dėl sausros nepasiekusiems verslo plane numatytos veiklos plėtros ir suplanuotų ekonominio gyvybingumo rodiklių bei kreiptis į Europos Komisiją, kad būtų kompensuojami Lietuvos žemės ūkio nuostoliai patirti dėl stichinės sausros.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. birželio 12 d. duomenimis stichinė (ekstremali) sausra fiksuojama Šilutės, Klaipėdos, Kretingos ir Vilkaviškio rajonuose, taip pat Klaipėdos, Palangos ir Neringos savivaldybėse. Visą vakarinę šalies pusę apėmė pavojinga sausra. Šių metų birželio 13 d. Klaipėdos, Šilutės ir Kretingos savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją dėl sausros. Kitose šalies savivaldybėse taip pat situacija sudėtinga. Dėl stichinio meteorologinio reiškinio – sausros, sukėlusios žemės ūkio augalų žūtį, nuo birželio 14 d. visoje Plungės rajono savivaldybės teritorijoje mero potvarkiu skelbiama savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

Sudėtingos šių metų meteorologinės sąlygos turės neigiamos įtakos tiek gyvulininkystės, tiek ir augalininkystės sektoriams. Ūkininkai prognozuoja, kad dėl sausros šiemet nebus gauta apie 30-40 proc. derliaus ir apie 50 proc. pašarų.

Susidariusi meteorologinė situacija sąlygoja pagrįstus žemės ūkio subjektų nuogąstavimus, kad nebus pasiekti paramai gauti keliami reikalavimai ir įsipareigojimai bei investicinių projektų priežiūros rodikliai (pvz. grynasis pelningumas, pardavimo pajamos, derlingumas ir kiti prisiimti finansiniai įsipareigojimai). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio 1 dalyje numatyta: „Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui“.