ŽŪR nariai aptarė žemės ūkio ir kaimo plėtros aktualijas

2022 m. gruodžio 16 d. Žemės ūkio rūmų nariai nuotoliniu pasitarimo metu aptarė itin aktualius žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus:

  • Dėl KPP finansavimo plano keitimo;
  • Dėl KPP priemonės Pajamų stabilizavimo priemonė (žemės ūkio rizikos valdymo fondai) pakeitimo;
  • Dėl KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ renginių komunikacijos priemonių taisyklių atrankos kriterijų keitimo;
  • Dėl KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymo prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“;
  • Žemės ūkio ministerijos užsakymu atlikto vertinimo „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių įtaka didinant ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir skatinant inovacines ūkio technologijas“ rezultatų pristatymas;
  • Žemės ūkio ministerijos užsakymu atlikto vertinimo „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos M10 priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ efektyvumo vertinimas“ rezultatų pristatymas.

ŽŪR nariai aptarė ir numatomus Žemės ūkio ministerijos kolegijos 2022 m. gruodžio 20 d. posėdyje svarstyti klausimus dėl deklaravimo taisyklių ir priedų projektų;geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) bei valdymo reikalavimų projektų;susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių ir priedų projektų.

Vertingų pastebėjimų ir siūlymų pateikė Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas dr. Algis Gaižutis, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos prezidentas Vytautas Barkauskas, Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ vadovė Vitalija Kuliešienė, ŽŪR vicepirmininkas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas, Lietuvos kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ vadovas Jonas Kuzminskas, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos valdybos pirmininkė Regina Bernatonienė, ŽŪK „Eko tikslas“ vadovas Mindaugas Petkevičius.

Daug diskusinių klausimų kilo dėl deklaravimo taisyklių, ir pasak seniūnijų darbuotojų, kurie tiesiogiai padeda ūkininkams pildyti deklaracijas, taisyklės yra per didelės apimties, todėl ūkininkams būtinos aiškios ir konkrečios santraukos.

„Jei mums, kur jau ne vienerius metus padedame ūkininkams deklaruoti kyla daug klausimų, taisykles suprantame skirtingai, tai ūkininkui paaiškinti ir pateikti informaciją bei patarti tikrai sudėtinga. Reikia daug laiko ne tik įsigilinti, bet ir suprasti, kad nesuklaidinti žmonių. Žinoma, kad reikia skatinti ūkininkus ir bendroves deklaruoti savarankiškai, nes atsakomybę prisiimti yra tikrai per didelė atsakomybė“, – pažymėjo vienos seniūnijos darbuotojas.

Kad deklaravimo taisyklių apimtis tikrai nemaža, pažymėjo ir M. Petkevičius, kuris taip pat nusistebėjo, kodėl ekologams neleidžiama deklaruoti visų kultūrų kurios yra registre.

ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus paragino visas asociacijas surašyti pastabas ir pateikti Žemės ūkio ministerijai.