ŽŪR nariai nagrinėjo Pieno įstatymo projektą

2023 m. balandžio 28 d. Žemės ūkio rūmų nariai nagrinėjo Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – Pieno įstatymo) projektą.

Pieno įstatymo nagrinėjime dalyvavo ir pastabas bei siūlymus pateikė ŽŪR nariai: Kooperatyvo „EKO tikslas” vadovas Mindaugas Petkevičius, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos vadovė Renata Vilimienė ir valdybos pirmininkė Regina Bernatonienė bei valdybos narys Mindaugas Šukys, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos narys Jonas Gedminas, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

ŽŪR nariai Pieno įstatyme pasigedo sąvokų apibrėžties – kas yra žalio pieno pardavėjų grupė, kas yra priemoka ar priedas. Taip pat pasiūlė, kad susitarimai turėtų būti dvišaliai, o kaina turėtų būti – bazinė pieno kaina, kas ir yra standartas.  Pieno įstatyme taip pat numatyta, kad Žalio pieno pirkėjas, jei taiko priemokas ir priedus, turi parengti, patvirtinti ir paskelbti priemokų ir priedų mokėjimo tvarką, kuri turi apibrėžti visas jo taikomas priemokų ir priedų rūšis, nustatytus priemokų ir priedų dydžius pagal jų rūšis bei laikotarpį, per kurį bus taikomos nustatytos priemokos ar priedai, todėl pasiūlė šią informaciją skelbti viešai VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros tinklalapyje.

Diskusijos dalyviai pasiūlė, kad kiekvienas žalio pieno pirkėjas nustatytų tris kainas pagal pieno pristatymo būdą, o skirtumas tarp kainų būtų ne didesnis kaip 10 proc., t.y., pristačius pieną į perdirbimo įmonę, turėtų būti mokama kaina – 100 proc., paimant iš ūkio – 90 proc., pristatant į supirkimo punktą  – 80 proc.

Visi siūlymai, aptarti pasitarime, bus pateikti žemės ūkio ministerijai.