ŽŪR nariai nagrinėjo Pieno įstatymo projektą

2023 m. kovo 28 d. Žemės ūkio rūmų nariai nagrinėjo Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – Pieno įstatymo) projektą, su kuriuo galite susipažinti ČIA

Pieno įstatymo nagrinėjime dalyvavo ir pastabas bei siūlymus pateikė ŽŪR nariai: Kooperatyvo EKO tikslas vadovas Mindaugas Petkevičius, Lietuvos vidutinių pieno gamintojų asociacijos vadovė Renata Vilimienė, valdybos pirmininkė Regina Bernatonienė, Mindaugas Šukys, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos narys Jonas Gedminas, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

ŽŪR nariai Pieno įstatyme pasigedo sąvokų apibrėžties – kas yra žalio pieno pardavėjų grupė, kas yra priemoka ar priedas. Taip pat pasiūlė, kad susitarimai turėtų būti dvišaliai, o kaina turėtų būti – bazinė pieno kaina, kas ir yra standartas.  Pieno įstatyme taip pat numatyta, kad Žalio pieno pirkėjas, jei taiko priemokas ir priedus, turi parengti, patvirtinti ir paskelbti priemokų ir priedų mokėjimo tvarką, kuri turi apibrėžti visas jo taikomas priemokų ir priedų rūšis, nustatytus priemokų ir priedų dydžius pagal jų rūšis bei laikotarpį, per kurį bus taikomos nustatytos priemokos ar priedai, todėl pasiūlė šią informaciją skelbti viešai VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros tinklalapyje.

Diskusijos dalyviai pažymėjo pasiūlė, kad kiekvienas žalio pieno pirkėjas nustatytų tris kainas pagal pieno pristatymo būdą, o skirtumas tarp kainų būtų ne didesnis nei 10 proc., t.y., pristačius pieną į perdirbimo įmonę turėtų būti mokama kaina – 100 proc., paimant iš ūkio – 90 proc., pristatant į supirkimo punktą  – 80 proc. ir kt.

Visi siūlymai, aptarti pasitarime, bus pateikti nuo ŽŪR žemės ūkio ministerijai.

*****

Primename, kad 2023 m. kovo 24 d. vykusioje Pieno taryboje buvo pristatytas naujas Pieno įstatymo projektas, kurio pakeitimai inicijuoti siekiant iš esmės išspręsti problemas, kurias dėl smarkiai kritusių pieno supirkimo kainų patiria pieno pardavėjai, o posėdyje dalyvavo ŽŪR nariai: Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” vadovas Jonas Kuzminskas ir asociacijos narys – kooperatyvo EKO tikslas vadovas Mindaugas Petkevičius, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos vadovė Renata Vilimienė ir nariai Mindaugas Šukys, Vytautas Buivydas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narys Darius Viliušis, ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, vicepirmininkas Vytautas Buivydas ir direktorius Sigitas Dimaitis.

Taip pat informuojame, kad 2023 m. kovo 29 d. Žemės ūkio ministerija nuotoliniu būdu  organizuoja pasitarimą Pieno įstatymo nuostatoms aptarti.

 

Viršelio nuotrauka: Vaidos Jateikės