ŽŪR narių diskusija dėl lengvatinių paskolų ir garantijų teikimo nukentėjusiems nuo COVID-19

2022 m. sausio 19 d. ŽŪR nariai rinkosi diskusijai dėl lengvatinių paskolų ir garantijų teikimo nukentėjusiems nuo COVID-19.

Tebesitęsiant sudėtingai situacijai Lietuvoje dėl COVID-19 pandemijos, ūkio subjektai, prognozuojama, ir toliau susidurs su finansiniais sunkumais, todėl diskusija dėl lengvatinių paskolų ir garantijų teikimo nukentėjusiems nuo COVID-19 reikalinga ir savalaikė.

Siekiant sumažinti COVID-19 ligos prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo pasekmes, kyla poreikis ir toliau užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra bei žuvininkyste, ir kurie susiduria su likvidumo problemomis.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės pagalbos teikimas pratęstas iki 2022 m. birželio 30 d., UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteiks informaciją šiuo metu siūlomas palankesnes bei naujas finansines priemones (individualias garantijas nukentėjusiems nuo COVID-19 ir lengvatines paskolas ūkio subjektų likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu).

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.