ŽŪR narių diskusija ir racionalūs siūlymai Aplinkos ministerijai

Balandžio 30 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) narių darbo grupė svarstė Aplinkos ministerijos (AM) pasiūlymus keisti vadinamuosius Mėšlo tvarkymo reikalavimus. ŽŪR darbo grupės nariai padarė išvadą, kad minėtus pasiūlymus parengę AM valdininkai neįvertino darbų žemės ūkyje  niuansų. ŽŪR nariai pasigedo AM pasiūlymų poveikio įvertinimo – kokių rezultatų būtų siekiama ir kiek papildomų išlaidų ūkininkai turėtų skirti. ŽŪR darbo grupė AM pateikė racionalius pasiūlymus.  

 

Nuotoliniu būdu surengtame darbo grupės, kuriai vadovavo ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas, posėdyje, dalyvavo Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas Česlovas Tallat-Kelpša,  Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorius Mindaugas Kinderis, Lietuvos vidutinių pieno gamintojų asociacijos Prienų skyriaus vadovas Martynas Krūvelis, Žemės ūkio kooperatyvo „Eko tikslas“ direktorius  Mindaugas Petkevičius, ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė ir kiti atstovai.

ŽŪR vicepirmininkas A.Baravykas pateikė informaciją apie AM aktyvumą per pastaruosius trejus metus kasmet keisti Mėšlo tvarkymo reikalavimus, žinoma, juos griežtinant.

„Tręšimas mėšlu Lietuvoje yra reglamentuotas griežčiau nei Vokietijoje, Austrijoje, Belgijoje, Olandijoje bei Italijoje. Ir tai daroma, nors Lietuvoje viename hektare žemės vidutiniškai laikoma po 0,3 sutartinio gyvulio, o pavyzdžiui Olandijoje  – net 3 sutartiniai gyvuliai,  t.y. 10 kartų daugiau”, – stebėjosi A.Baravykas.

Tarp naujų reikalavimų akis rėžia sumanymas radikaliai sumažinti darbų įterpiant mėšlą terminus – nuo dabar galiojančių 24 valandų iki 4 valandų per parą.

„Neretai vieno ūkio žemės yra išsimėčiusios 5-10 kilometrų, todėl numatytas terminas yra neracionalus, be to, dėl transporto naudojimo aplinkos tarša tik išaugtų”, – sakė J.Kuzminskas.

ŽŪR nariai kritiškai vertina ir sprendimą mėšlo įterpimo darbus savaitgaliais bei valstybės švenčių dienomis derinti su seniūnais – siūloma, kad tokiems darbams atlikti seniūnas duotų leidimą raštu.

ŽŪR darbo grupės nariai aptarė AM projektą ir ŽŪR  pasiūlymus pateiks, kaip numatyta,  iki balandžio 30 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.