ŽŪR narių pasiūlymai dėl galimybių žemės ūkio kooperatyvams pasinaudoti ES ir nacionaline parama

2022 m. lapkričio 5 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko informacinis renginys, kurio metu diskutuota apie galimybes nauju programiniu laikotarpiu pasinaudoti ES ir nacionaline parama žemės ūkio kooperatyvams, detaliau analizuotos priemonių „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ bei  „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės.

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos  žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas, žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pamario pienas“ direktorė Edita Katutienė, kooperatinės bendrovės „Baltic Cattle” vadovas Alvydas Pečiulaitis, ŽŪK „Pienininkai“ vadovas Vytautas Klidzio, „ŽŪK „EKO tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius, „Agrolit“ direktorius Vilius Jundulas, ŽŪR konsultantai.

Informacinio renginio dalyviai diskutavo apie žemės ūkio valdos sąvokos tinkamumą kooperatyvams, aptarė projektams taikomus pirmumo atrankos kriterijus bei paramos intensyvumo didinimą pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.

Renginio dalyviai vienbalsiai nutarė siūlyti žemės ūkio ministerijos sukurtai darbo grupei šalies kooperatyvų būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl veiklos reglamentavimo gerinimo pateikti  peržiūrėti programos priemonės „Investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse apibrėžtą remiamą veiklą, numatant, kad  būtų remiama veikla susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara (kuri apimtų ir pirminio perdirbimo produktų rinkodarą), panaikinti reikalavimą mažiausiai metus iki paramos paraiškos pateikimo vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimą ir gauti iš šios veiklos pajamas, taip pat pasiūlyta peržiūrėti/patikslinti projektų pirmumo atrankos kriterijų balus.