ŽŪR narių pasiūlymai dėl Kooperatyvų įstatymo tobulinimo

2022 m. vasario 2 d.  Žemės ūkio rūmų organizacijos nuotoliniame informaciniame renginyje diskutavo dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo tobulinimo.

Renginyje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos viceministras Paulius Astrauskas su komanda, Lietuvos  žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas, LŽŪKA pirmininkas Dainius Kižauskas, ŽŪK „Pienas LT“ valdybos pirmininkas Tomas Raudonius,  kooperatyvo „EKO tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius, „Agrolit“ direktorius Vilius Jundulas bei kiti suinteresuoti asmenys.

Aptarti kooperatyvų pelno bei nuostolių paskirstymo įteisinimo klausimai, komanditinių narių (investuotojų) galimybės ir kt. žemės ūkio kooperatyvams aktualūs klausimai.

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.