ŽŪR organizacijų diskusija dėl tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimo

2022 m. sausio mėn. 12 d. Žemės ūkio rūmai organizavo diskusiją dėl tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimo.

Tiesioginės išmokos yra viena iš svarbiausių Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonių, kuriai tenka didžiausi finansiniai ištekliai. Tiesioginės išmokos garantuoja žemės ūkio produktų gamintojams minimalias pajamas dėl rinkose vykstančių sudėtingų procesų, nepastovių žemės ūkio produktų supirkimo kainų.

2021 m. gruodžio 2 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kurio 17 straipsnyje numatomi išmokų dydžio apribojimo ir proporcingo mažinimo variantai – valstybės narės gali apriboti bazinės pajamų paramos tvarumui didinti, skirtinos ūkininkui konkrečiais kalendoriniais metais, dydį.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.