ŽŪR padėkos garbingiems Prienų krašto žmonėms

2023 m. sausio 20 d. Birštono kultūros centro salėje vyravo draugiškos ir džiugios nuotaikos, nes čia vyko tradicinė Prienų rajono ir Birštono krašto laikraščio „Gyvenimas“ Padėkos šventė.

Sodindami medelį, mes tikimės, kad jis sulapos į tvirtą medį. Tuo tikėjo ir „Gyvenimo“ laikraščio redakcija, skelbdama pirmosios Padėkos dienos idėją. Per dvidešimt penkerius metus tas idėjos daigas – metams pasibaigus prisiminti prasmingų darbų nuveikusius bendraminčius, kolegas, bičiulius, kaimynus – išaugo į gražų Birštono ir Prienų krašto žmonių susitikimų medį.

„Žemės ūkio rūmams teko ypatinga misija – pasveikinti žmones, gaivinančius krašto istorijos atminimo ženklus, puoselėjančius kultūros paveldą ir tradicijas. Kadangi Žemės ūkio rūmų devizas – „Kartos keičiasi – vertybės išlieka“, todėl mums ypatinga garbė yra padėkoti ir prisiminti iškilius krašto žmones, kurie nešė žinias ir šviesą tarpukariu. Šiandien dėkojame už iniciatyvą atstatyti savo prosenelio Veiverių krašto ūkininko Kazimiero Ambrazevičiaus sodyboje stovėjusį paminklą Žemei, Tėvynei ir Dievui, kurios ėmėsi provaikaitė kaunietė gydytoja Rūta Vilkauskienė, o jai geranoriškai talkino Prienų rajono ūkininkų bendruomenė, vadovaujama Martyno Butkevičiaus ir Veiverių krašto ūkininkų bendruomenė, kuriai šiandien atstovauja Vytautas Drūlia. Pagarba ir garbė tiems žmonėms, kurie ne tik prisimena istoriją, bet ir kuria gražią ir prasmingą ateitį.  Ypatingai noriu padėkoti ir laikraščio „Gyvenimas“ redaktorei Ramutei Šimukauskaitei, kuri tiesiogiai prisideda prie gražių ir prasmingų darbų viešinimo ir sklaidos”, – kalbėjo Sigitas Dimaitis.

Praėjusių metų pabaigoje ,,Gyvenimo“ bei ,,Birštono versmių“ skaitytojai aktyviai dalyvavo renkant 2022-ųjų Metų žmones.

„Gyvenimo“ laikraščio redaktorė Ramutė Šimukauskaitė ir redaktorės pavaduotoja Dalė Lazauskienė pasveikino laureatus:

„Gyvenimo“ skaitytojai „2022-ųjų metų žmogumi“ Prienų savivaldybėje išrinko Maltos ordino pagalbos tarnybos Prienų grupės vadovę, Ąžuolo progimnazijos muzikos mokytoją metodininkę Liną Suchorukovienę.

2023 – aisiais  Lietuvos Jaunųjų maltiečių organizacijai sukanka 30 metų. Prienuose Jaunieji maltiečiai skaičiuoja dar tik aštuntus metus, tačiau yra gerai žinomi ir vertinami dėl savo savanoriškos socialinės veiklos.

Linos Suchorukovienės vadovaujama Prienų grupė vienija daugiau kaip trisdešimt jaunųjų maltiečių ir dešimt vyresniųjų savanorių, kurie Prienų mieste ir rajone globoja apie keturiasdešimt žmonių.

Nepasiturintiems gyventojams dalina „Maisto banko“ akcijoje surinktus maisto paketus, lanko lopšelio – darželio „Saulutė“ vaikučius ir Prienų globos namų gyventojus,  tvarko jau išėjusiųjų Anapilin kapus.

Nestokojantys iniciatyvų ir veiklos Prienų „Ąžuolo” progimnazijos jaunieji maltiečiai yra tapę Maltos ordino socialinės akcijos – konkurso nugalėtojais, kaip daugiausia lėšų surinkę ir daugelį idėjų įgyvendinę padėjėjai.

Birštoniečiai 2022-ųjų Metų žmogumi Birštono savivaldybėje išrinko Nemajūnų bendruomenės santalkos pirmininkę Ireną Joaną Šliaužienę.

„Bendruomenė – ne vienas žmogus, jai reikia palaikymo ir bendrų darbų…“ – įsitikinusi Irena Joana Šliaužienė.

Šiais metais Nemajūnų bendruomenės santalka švęs 20 metų veiklos sukaktį. Irena Joana Šliaužienė yra viena iš bendruomenės santalkos kūrėjų, ilgametė jos valdybos narė, o pastaruosius šešerius metus – ir jos vadovė.

Dirbdama Nemajūnų dienos centre ir veikdama su bendruomene, Irena Joana Šliaužienė  pasiekė, kad šiame krašte būtų išvystyta ir vienoje vietoje sukoncentruota gyventojams reikalingų paslaugų sistema. Jai vadovaujant atnaujintas Nemajūnų dienos centro pastatas, jame įsteigtas Krizių centras su gyvenamaisiais kambariais, modernizuotas sporto aikštynas, įkurtas Amatų centras.

Nemajūnų bendruomenės santalka kartu su partneriais įgyvendino ne vieną projektą, parengė iki šiol šį kraštą populiarinančias edukacines programas „Lino kelias“ ir „Dzūkiškos bandos“. Bendruomenė yra Birštono savivaldybės europinėmis lėšomis bendrai finansuojamo tęstinio projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ partnerė.

„Gyvenimo“ skaitytojai „Metų projekto“ rinkimuose aktyviai balsavo ir už Šilavoto Davatkyno bendruomenės iniciatyvą įamžinti bažnyčios statytojo, mokyklos įkūrėjo, knygnešio, kunigo Antano Radušio atminimą ir pasodinti jo vardo parką.

Gražus sutapimas, jog šiemet, minint iškilaus Šilavoto žmogaus: parapijos ir bažnyčios statytojo, mokyklos įkūrėjo, knygnešio, kunigo Antano Radušio  175-ąsias gimimo metines, Metų projektu skaitytojai išrinko šios neeilinės asmenybės atminimą įamžinantį Antano Radušio parko atidarymą Šilavote.

Šis projektas – tai Šilavoto Davatkyno bendruomenės iniciatyva. Bendruomenės nariai, suvieniję jėgas, miestelio centre savarankiškai įsigijo sklypą, kurį pavertė jaukia susitikimų ir laisvalaikio vieta. Parkas ne tik pavadintas Antano Radušio vardu. Jame pasodintos veimutinės pušelės, kurios tęsia šio iškilaus žmogaus puoselėtą tradiciją apsodinti Šilavoto apylinkes spygliuočiais. Pagarba savo kraštui ir darnus Šilavoto žmonių darbas – gražus pavyzdys mums visiems, parodantis, kiek daug gali bendrystė ir žmonių susitelkimas.

Birštono savivaldybės 2022-ųjų Metų projektu pripažinta praėjusiai metais sukurta ir išleista muzikos terapijos programa (kompaktinė plokštelė) „Vokologija – pagalba sau balsu“. Ši unikali muzikos terapijos programa sukurta Birštono viešajai bibliotekai bendradarbiaujant su kompozitore, džiazo vokaliste, muzikos terapeute, birštoniete Laura Budreckyte, muzikos bei psichoterapijos profesionalų komanda bei partneriais. Jos sukūrimą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė.

Pasak programos kūrėjos, muzikos terapeutės Lauros Budreckytės, ši garso terapija skirta tiems, kam smalsu daugiau sužinoti apie save, atrasti savo balso subtilybes, taip pat išsilaisvinti iš streso ir nerimo.

Kartu su „Gyvenimo“ pirmąja Padėkos diena prieš dvidešimt metų  tuometinio Taupomojo banko Prienų skyriaus valdytojo Gintauto Bartulio iniciatyva gimė nominacija „Už pilietiškumą“.

Dabar šią tradiciją tęsia Paramos ir labdaros fondas „Idėjų vartai“.

Šiemet padėka, skirta už pilietiškumą, ir didelį pareigos jausmą bei atsakomybę dalintis su „Gyvenimo“ skaitytojais apie įvykius, kurie šiandien labiausiai jaudina mus ir visą pasaulį – „Gyvenimo“ padėka ir dovana skirta šiuo metu Birštone su anūkėmis gyvenančiai žurnalistei iš Kijivo Irinai Kasianovai. Jos „Gyvenimui“ parengti interviu ir kitos publikacijos mums suteikia galimybę iš arčiau pajusti kaip jaučiasi už mūsų visų laisvę kovojantys ukrainiečiai, kokius išgyvenimus patyrė Mariupolio ir kitų buvusių okupuotų gyvenviečių žmonės.

Renginyje dalyvavusi europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė įteikė padėkas ir dovanas už atsakingą socialinį darbą Birštono savivaldybės Nemajūnų dienos centro individualios priežiūros darbuotojai – slaugytojos padėjėjai Agnei Juškevičienei ir Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei Laimai Dekaminavičienei.

Birštono ir Prienų švietimo bendruomenės išrinko ir „Metų mokinius“, kuriais tapo Prienų „Žiburio gimnazijos abiturientė Justė Milušauskaitė, per pastaruosius kelerius metus pelniusi pripažinimą įvairiuose technologijų ar dailės konkursuose, anglų kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadose tapo  nugalėtoja ir prizininke, o tarptautiniame vaikų vizualaus meno konkurse Prancūzijoje jos tapybos kūrinys buvo įvertintas laureato diplomu ir medaliu ir Birštono gimnazijos III a klasės mokinė Emilija Treigytė – aktyvi gimnazistė, buvusi Birštono gimnazijos mokinių parlamento prezidentė ir Birštono gimnazijos tarybos narė, aktyviai dalyvaujanti Birštono jaunimo tarybos veikloje. Emilija veda gimnazijos ir miesto renginius, aktyviai dalyvauja gimnazijos, savivaldybės ir respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose, įvairiose akcijose bei Erasmus + projekto veiklose. Emilija jau nuo pradinių klasių šoka tautinių šokių koletyve „Kupolė“. Be to, ji dar savanoriauja Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centre.

Nominantes apdovanojo UAB „Doleta“ įmonių grupės įkūrėjas  Vytautas Silevičius.

Birštono savivaldybės nominacija „Už Birštono vardo garsinimą“ skirta Džesikai Šyvokaitei. Prieš kelerius metus Lietuvos muzikos padangėje pasirodžiusi atlikėja Jessica Shy, šiandien neabejotinai yra viena žymiausių atlikėjų lietuviškoje scenoje, kuriai dar visai neseniai „Žalgirio“ arenoje solinio koncerto metu plojo daugiatūkstantinė minia. Jessicą Shy Lietuvoje žino beveik visi, tačiau Birštono krašto žmonės šią daininkę pažįsta, kaip Džesiką Šyvokaitę, kuri Birštono meno mokyklos duris pravėrė, sulaukusi vos ketverių metukų. Vėliau Birštono vardą D. Šyvokaitė garsino tokiuose televizijos projektuose, kaip: „Chorų karai“, „2 minutės šlovės“. Nors Džesika ir mokėsi Didžiojoje Britanijoje, tačiau dideli vandenys jos nesuviliojo. Mergina nusprendė  grįžti į Lietuvą, kurioje, kaip netrukus paaiškėjo, jos laukė didžiausios šalies scenos. Nors Džesika šiuo metu ir išvykusi, tačiau prisijungusi per nuotolį ji didžiavosi, kad yra birštonietė. O nominaciją „ Už Birštono vardo garsinimą“ Džesikai per jos mamą Ramunę perdavė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.

Kaip ir kasmet savo laureatus išsirinko ir Birštono bei Prienų savivaldybių sporto bendruomenės: Prieniškiai „Metų sportininko“ nominaciją skyrė Prienų badmintono sporto klubo nariui  Ąžuolui Barkauskui – 2022 metų Europos  jaunimo badmintono dvejetų čempionato Serbijoje devintosios vietos, Estijos tarptautinio jaunių čempionato dvejeto kategorijos 3 vietos laimėtojui, 60-ojo Lietuvos suaugusiųjų asmeninio čempionato dvejeto kategorijos 5 vietos laimėtojui, Lietuvos taurės etapų, Lietuvos badmintono mėgėjų lygos ir tarptautinių turnyrų prizininkui; Birštoniečiai geriausio sportininko rinkimuose balsus atidavė už irkluotoją Matą Černevičių – 2022-aisiais metais tapusį Lietuvos jaunių  irklavimo čempionato prizininku vienvietėje  valtyje,  Europos jaunių čempionate, keturviečių porinių valčių klasėje, iškovojusį 10 vietą, Pasaulio jaunių čempionate  iki 19 metų dviviečių porinių valčių klasėje užėmusį 19 –tą vietą. Mato Černevičiaus tikslas –  2023 metais atstovauti Lietuvos jaunių rinktinei Europos ir Pasaulio jaunių čempionatuose. „Metų sportininkus“ apdovanojo Seimo narys ir Aplinkos ministras, orientacininkas Simonas Gentvilas.

Nominacijos „Už ryžtą ateitį kurti Lietuvoje“ atiteko  birštoniečiams Akvilei ir Artiomui Tretjak, Bir Bur baro įkūrėjams, kurie ne vienerius metus gyveno Londone. Nusprendę grįžti į Lietuvą, jie galvojo apie darbą sostinėje. Bet kelias juos netikėtai atvedė į Birštoną. Tiesa, iš pradžių jie galvojo, kad čia tik gyvens, o dirbs Vilniuje. Netrukus planai pasikeitė. Prieš šešerius metus pradėję verslą, sėkmingai jį plėtoja. Bir bur barą pamilo ne tik birštoniečiai, bet ir svečiai.

Antroji nominacija „Už ryžtą ateitį kurti Lietuvoje“  atiteko Austei ir Karoliui Kliučinskams iš Pakuonio seniūnijos Malinavos kaimo. Išvykę su tėvais į Jungtines Amerikos valstijas, ten jie baigė  mokyklas, bet studijuoti sugrįžo į Lietuvą. Po studijų, vėl išvyko į Ameriką, tačiau ryšys su Lietuva buvo labai stiprus, todėl Kliučinskai apsisprendė gyvenimą kurti Lietuvoje. Jie grįžo į Karolio mamos tėviškę, perėmė senelių ūkį ir tapo ūkininkais. Kliučinskai augina šilauoges, plečia sausmedžių plotus. Šiemet jie dalyvavo ir Metų ūkio konkurse, gražiai įsiliejo ir į seniūnijos gyvenimą.

Nominacijos nugalėtoju „Už ūkininkavimo tradicijų tęstinumą ir  darnią partnerystę su vietos bendruomene” tapo Birštono seniūnijos  ūkininkas  Vytautas  Lėckus. Vytautas ūkininkauja tėviškėje, tęsdamas tėvų ūkininkavimo tradicijas ir daug dėmesio skirdamas ūkio modernizavimui. Šiuo metu jis dirba per 300 ha žemės.  Pasinaudojęs europine ir nacionaline parama įkūrė modernų ūkį, sukūrė darbo vietų kaimo gyventojams. Turėdamas šiuolaikišką žemės ūkio techniką, jis padeda dirbti žemę ir kaimynams. Vytautas yra aktyvus Vienkiemio bendruomenės narys, remia bendruomenės organizuojamus renginius.

Apdovanotas ir Stakliškių seniūnijos ūkininkas Tadas Jurkonis, kurio svajonė nuo vaikystės buvo tapti ūkininku. Tadas ūkininkauti pradėjo nuo senelio padovanotų 2 hektarų žemės ploto, dabar dirba jau beveik 100 hektarų, kuria mišrų ūkį: augina ir javus, ir mėsinius galvijus. Nusipirktoje senoje sodyboje mato ir būsimo naujo namo viziją. Jaunojo ūkininko pagalba džiaugiasi ir kaimynai, ir seniūnija.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasveikino nominacijos „Už Prienų vardo garsinimą“ nominantes –  Prienų kultūros centro ansamblio „Aksomas“ dainininkes. Kolektyvas, susibūrė 2015 metais. Ansamblis aktyviai dalyvauja miesto ir rajono kultūriniame gyvenime – koncertuoja valstybinėse bei vasaros šventėse, rajono dainų šventėse, romansų festivaliuose, bažnyčiose, kameriniuose renginiuose. „Aksomo“ atlikėjos mėgsta iššūkius, todėl savo jėgas išbandė su Lietuvos valstybiniu pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“ bei Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos reprezentaciniu pučiamųjų orkestru, ir ne tik…

Tarp Padėkos dienos rėmėjų daugelį metų yra ir Swedbankas, o banko Marijampolės regiono Prienų filialo darbuotoja Daiva Banionienė  pasveikino Metų projekto nominacijoje skaitytojų įvertintus projektus: Jiezno gimnazijos ir Vytauto Didžiojo universiteto projektą „Jiezno kraštas ir laikas“, pakvietusį į kelionę Jiezno krašto pažinimo keliais ir Rašytojo, Prienų  Garbės piliečio Vytauto Bubnio bibliotekos atidarymą Prienų krašto muziejuje.