ŽŪR pirmininkas lankėsi ES ir Šiaurės Amerikos ūkininkų suvažiavime

Rugsėjo 12-14 d. Kanadoje, Princo Edvardo saloje, vyko Europos Sąjungos (ES) ir Šiaurės Amerikos ūkininkų suvažiavimas. Kanados žemės ūkio federacija (CFA), bendradarbiaudama su didžiausia Europos ūkininkus ir kooperatyvus vienijančia organizacija COPA-COGECA, Amerikos ūkių biuru surengė konferenciją, kurioje aptarti aktualiausi abiems žemynams žemės ūkio klausimai. Konferencijoje dalyvavęs Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pabrėžė, kad ūkininkai abiejose Atlanto pusėse susiduria su panašiomis problemomis, kurias būtina spręsti drauge.

   

Forumas – produktyvioms ir atsparioms maisto grandinėms kurti

ES ir Šiaurės Amerikos ūkininkų suvažiavimas – du kartus per metus vykstantis renginys, suburiantis ūkių lyderius iš Europos Sąjungos ir Šiaurės Amerikos. Šie susitikimai skirti tam, kad būtų aptariamos neatidėliotinos problemas, turinčias įtakos žemės ūkiui, o ūkininkai bei jų atstovai bendradarbiautų ir dalintųsi idėjomis ieškant sprendimų. Šiame susitikime dalyvavo apie 280 atstovų iš ES valstybių narių, taip pat iš Kanados, Meksikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).

Konferencijoje vyko diskusijos apie aktualiausias žemės ūkio problemas: pasaulinius iššūkius, žemės ūkį ir pasaulinę prekybą, reagavimą į rinkos ir vartotojų tendencijas, maisto saugumą ir atsparumą žemės ūkio sistemoje. Ūkininkai abiejose Atlanto pusėse susiduria su panašiu klimato kaitos, didelių gamybos sąnaudų, darbo jėgos trūkumo ir kintančių rinkos bei vartotojų tendencijų spaudimu.

„Šiaurės Amerikos ir ES žemės ūkio konferencija tai forumas, skirtas dalytis informacija ir kartu dirbti ieškant kai kurių sektoriaus problemų sprendimų. Tai toks bendradarbiavimas, kuris padės mums pasiekti bendrą tikslą – tvariai maitinti pasaulį, kartu kuriant stiprias, produktyvias ir atsparias maisto sistemas“, – forume kalbėjo Kanados žemės ūkio ir žemės ūkio maisto ministras Lawrence’as MacAulay.

Kanados pieno rinkos pamokos Lietuvai

Iš forumo į Lietuvą sugrįžęs ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus pastebėjo, kad savo klimato sąlygomis Lietuva labai primena Kanadą, todėl mūsų šalių ūkininkavimo tradicijos yra panašios. Dėl to abiejų šalių ūkininkai gali rasti nemažai bendro. „Kanados klimatas panašus kaip Estijoje, Lietuvoje. Ten taip pat nėra daug derlingų žemių, todėl natūralu, kad didelis dėmesys skiriamas gyvulininkystei. Buvau susitikęs su Keith Currie, CFA prezidentu, kuris pasakojo apie Kanados pieno supirkimo rinkos subtilybes. Ten pieno gamintojai gauna 0,55 Eur ct už pieno litrą ir ši kaina negali būti mažesnė už šią nustatytą ribą. Nesvarbu kokiu atstumu ūkininkas gyvena nuo pieno supirkėjo, nepaisant kokį pieno kiekį jis pristato, visi pieno gamintojai gauna tokią pačią kainą“, – pažymėjo ŽŪR vadovas.

      

Būtina skirti daugiau dėmesio vartotojų švietimui

Anot dr. A. Svitojaus, konferencijoje daug diskutuota ne tik apie žemės ūkį, bet ir apie vartotojus. Pastebima, kad žmonės vis labiau atitrūksta nuo kaimo, žemės ūkio gyvenimo. Pavyzdžiui, JAV atlikta apklausa parodė, kad tik vos 1 proc. apklaustųjų tiksliai žino kokia maisto produktų kilmė ir kaip jie yra auginami. „Tai tikrai kelia didelį susirūpinimą. Mes turime skirti daugiau dėmesio piliečių švietimui, vaikų ir jaunimo edukacijoms“, – pripažino ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus.

Susitikimo metu buvo surengti įvairūs dvišaliai įvairių Šiaurės Amerikos ir ES regionų lyderių susitikimai, kuriuose buvo išsamiai diskutuojama tokiomis temomis kaip pasirengimas ekstremalioms situacijoms, augalų veisimo naujovės ir apie vartotojų tendencijas.