ŽŪR pirmininkas susitiko su Ukmergės rajono žemdirbiais

Kovo 21 d. Ukmergėje įvyko ūkininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas Arūnas Svitojus bei ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis. Svečiai su ūkininkais aptarė šiuo metu žemdirbiams aktualiausias temas –  žemdirbių savivaldos stiprinimą bei problemas, kylančias dėl ydingo Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapio projekto. Be to, ukmergiškiai žemdirbiai susipažino su ŽŪR įgyvendintu projektu: „Dirvožemio kokybės gerinimas (atstatymas). Azotinių trąšų mažinimas išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“.

Valdžia sprendimus turės derinti su ŽŪR

Naujasis ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus Ukmergės r. ūkininkams papasakojo apie savo komandos planus ir vadovavimo principus.

„ŽŪR tikslas – ne vadovauti ūkininkams. Tai ta vieta, kur ūkininkai pateikia problemas ir idėjas, o ūkininkų organizacijų išrinkta ŽŪR taryba ieško tų problemų sprendimo būdų – kreipiasi į Seimą, Vyriausybę, Žemės ūkio ar kitas ministerijas bei kitas valstybės institucijas su bendrais pasiūlymais bei reikalavimais“, – sakė A.Svitojus.

Pasak A.Svitojaus, ŽŪR yra valdininkų nemėgstama organizacija.

„Jau teko susitikti su valdžios institucijų atstovais ir dažnai girdėjau jų raginimus, kad  mes, ūkininkai, užsiimtume tik ūkininkavimu ir nesikištume į žemės ūkio formavimo politiką. Sako, jūs, žemdirbiai, užsiimkite žemės ūkiu, o visa kita padarys jie – priims įstatymus, nutarimus, derėsis su Briuselio atstovais. Galiu patikinti, kad ŽŪR nepritaria tokiems siūlymams. Visi valdžios sprendimai turi būti derinami su žemdirbių interesus ginančiais Žemės ūkio rūmais“, – sakė A.Svitojus.

Pasak ŽŪR pirmininko, patirtis rodo, jog problemų kyla tada, kai valdžios atstovai pabando žemdirbių organizacijų nuomones ignoruoti, kaip nutiko rengiant Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapį.

Lengva kritikuoti, sunku dirbti

A.Svitojui iš esmės pritarė ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis: „Nenustebkite kuriuose nors renginiuose išgirdę politikų priekaištus Žemės ūkio rūmams, kad štai ŽŪR nepadarė vieno ar kito darbo. Aš tokių politikų visada paklausiu – o kodėl jūs to pasiekti mums nepadėjote, kai buvote valdžioje? Lengva kritikuoti, sunku dirbti“.

ŽŪR direktorius su ukmergiškiais ūkininkais aptarė ekologiškai ūkininkaujančiųjų problemas dėl išmokų, pavyzdžiui,  kai ūkiai sėjomainai augina dobilus. Tvarka tikrai paini, jos rengėjai neįvertino specifinių niuansų. ŽŪR direktorius pasiūlė šią problemą papildomai svarstyti ŽŪR pasikvietus Žemės ūkio ministerijos atstovus.

Ukmergiškiai tikėjosi dirvožemio tyrimų niuansus aptarti su Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorium prof. habil. dr. Gediminu Staugaičiu. Deja, jis neatvyko į ūkininkų susirinkimą. Tačiau ŽŪR direktorius S.Dimaitis perdavė laboratorijos direktoriaus pažadą – jeigu Ukmergės r. ekologinių ūkių savininkai susitars dėl konkretaus laiko, tai  Agrocheminių tyrimų laboratorijos specialistai atvyks ir paims žemės mėginius tyrimams atlikti. Kiek tai kainuos?  Kuo daugiau ūkių susitars dėl konkrečios mėginių ėmimo datos, tuo ši paslauga bus pigesnė – nuo 6 iki 10 EUR/ha. Dėl konkrečios datos ukmergiškiai turi kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Ukmergės rajone Karoliną Valaišienę (tel. 8-610 64145).

Prašė ŽŪR pagalbos

Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Algirdas Valaiša prisiminė Nederlingų žemių naudotojų asociacijos ištakas ir geru žodžiu paminėjo pirmąjį šios asociacijos vadovą ukmergiškį Steponą Jankeliūną.

„Ukmergės krašto žemės niekada nebuvo derlingos, todėl labai nustebome sužinoję, jog kai kurie plotai šįmet nepateko į naująjį Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapį. Ūkininkai dėl tokių pakeitimų labai nukentės, juk iki šiol ūkiai gaudavo po 55 EUR/ha. Dar dvejus metus gautume po 25 EUR/ha, o nuo 2020 – ųjų paramos nebegautume. Taip neturi būti! Deja, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija neapgynė mūsų interesų“, – sakė A.Valaiša.

Ukmergės r. žemdirbiai parengė rezoliuciją, kurioje reikalavo ištaisyti rengiant Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapio projektą padarytas klaidas, ypač žemės našumo balų nustatymo metodiką. Be to, reikalavo, kad Ukmergės r. žemės būtų vertinamos tiksliau – ne pagal seniūnijas, o pagal kadastrines vietoves. O šįmet skirti paramą naudojantis senuoju žemėlapiu. Be kita ko, ukmergiškiai rezoliucijoje pateikė prašymą, kad Žemės ūkio rūmai įkurtų Nederlingų žemių naudotojų komitetą, o ŽŪR taryba dar kartą posėdyje svarstytų susidariusią padėtį.

ŽŪR projekto rezultatai

Žemės ūkio rūmai vykdo projektą „Dirvožemio kokybės gerinimas (atstatymas). Azotinių trąšų mažinimas išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“. Vykdant šį projektą mokslinį darbą atliko Gamtos tyrimų centras. Ukmergiškiams bene pirmiesiems Lietuvoje apie dirvožemio rezervus papasakojo Gamtos tyrimų centro dr. Sigita Jurkonienė.

„Šio projekto esmė – dirvožemio gerinimas naudojant probiotikus“, – sakė S.Jurkonienė.

Projekto išvados ūkininkus turėtų sudominti.  Projekte dalyvavo ir ukmergiškių kaimynas – chemizuotas ūkis Anykščių r. , kuris yra  mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje. Atlikus bandymus su miežiais mokslininkai nustatė, jog kai kuriuose laukuose miežių derlingumas  padidėjo, o kuriuose derlingumas nepadidėjo, sumažinus išlaidas trąšoms, pelningumas išaugo  20 EUR/ha. Šis projektas išsamiau bus pristatytas parodoje „Ką pasėsi 2018“ kovo 23 d. 11 val. ASU III rūmų 610 auditorijoje.