ŽŪR pirmininkas: Svarbu, kad ES parama būtų paskirstyta teisingai

Europos Komisija (EK) iš Europos Sąjungos žemės ūkio rezervo Lietuvai skyrė išskirtinę finansinę paramą – 10,66 mln. eurų.

2023 m. liepos 10 d.  Briuselyje buvo pritarta reglamento projektui dėl neatidėliotinos ES finansinės paramos žemės ūkio sektoriams, susidūrusiems su konkrečiomis gamintojų ekonominį gyvybingumą veikiančiomis problemomis.

Parama pasieks 22 valstybių narių ūkininkus, kuriuos neigiamai paveikė nepalankios oro sąlygos ar specifiniai sunkumai atskiruose sektoriuose. Lietuvai skirta 10,66 mln. Eur, Latvijai – 6,8 mln. Eur, Estijai – 1,72 mln. Eur. Skiriant lėšas buvo atsižvelgta ir į Lietuvos pateiktus argumentus dėl pieno sektoriaus patiriamų ekonominių sunkumų.

Kiekviena šalis narė turi iki rugsėjo 30 d. informuoti Europos Komisiją, kuriuos ekonominių sunkumų patyrusius šalies sektorius ir ūkius parems bei kokiais kriterijais remiantis bus skiriama parama. Parama turi būti teikiama pagal objektyvius ir nediskriminuojančius kriterijus, kurie neiškreiptų rinkos bei konkurencijos.

ES parama turės būti išmokėta ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 31 d.

Reglamentas artimiausiu metu bus paskelbtas oficialiai.

Žemės ūkio ministerija parengs teisės aktų projektus, kurie bus derinami su socialiniais partneriais bei visuomene teisės aktuose nustatyta tvarka.

„Jau birželio mėnesį susitikę su ministru aptarėme paramos paskirstymo Lietuvos ūkininkams klausimus, informavome apie sudėtingą situaciją žemės ūkyje: pavasarį ūkinės kultūros nukentėjo nuo šalnų, vasaros sausra taip pat pridarė žalos. Susitikime akcentavome, kad paramą, kurios sulauksime iš Briuselio, svarbu teisingai paskirstyti – ją turi gauti tie ūkiai, kurie nukentėjo ir patyrė nuostolius. Svarbu išsaugoti šalies smulkius ir vidutinius pieno ūkius, nes jų svarbą akcentuoja ir ES institucijos, nuo jų gyvybingumo priklauso kaimo ateitis”, – pažymi ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

Priminsime, kad 2023 m. birželio 27 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vadovai aptarė sudėtingą žemdirbių situaciją su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku ir jo komanda.