ŽŪR pirmininko padėkos plungiškiams

Lapkričio 8 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus sveikino Plungės rajono ūkininkus ir kaimo gyventojus, susirinkusius į žemdirbių šventę Plungės kultūros centre.

„Šiandien sveikindamas visus žemdirbius su derliaus užbaigtuvėmis, noriu pasidžiaugti Žemaičių aktyvumu atstovaujant interesams ir nesant abejingiems dėl ateinančio 2021-2027 m. BŽŪP laikotarpio.  Dėkoju visiems prisidėjusiems finansiškai prie Žemės ūkio rūmų organizuotos protesto akcijos, įvykusios spalio 18 d. Briuselyje. Dėkoju tiems Plungės r. ūkininkams, kurie vyko į protesto akciją ir atstovavo visiems šalies žemdirbiams: Evaldui Bružui, Birutei Andruškaitei, Evelinai Kajumovaitei, Tomui Stančikui. Taip pat tikiuosi jūsų aktyvumo ir ateinančiose protesto akcijose, viena jų jau numatyta šiais metais, gruodžio 13 d. per Europos Vadovų Tarybos pasitarimą Briuselyje. Linkiu visiems vienybės, sveikatos, ištvermės ir žinoma gero ateinančio derliaus”, – kalbėjo A. Svitojus.

ŽŪR pirmininkas įteikė padėkas Indrei ir Justinui Petručiams, Plungės rajono jauniesiems ūkininkams, už jaunatvišką entuziazmą, nuoširdų darbą, drąsias idėjas ir inovacijų diegimą ūkyje; Vaivai ir Giedriui Kosams, Plungės rajono ūkininkams, už biodinaminio ūkio plėtojimą ir aktyvų dalyvavimą žemdirbių organizacijų veikloje; Martynui Šimkui, Plungės rajono jaunajam ūkininkui, už sėkmingą daržininkystės ūkio plėtojimą.

ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas pasidžiaugė jaunųjų ūkininkų aktyvumu, kuris auga kiekvienais metais. „Smagu matyti jaunus žmones, perimančius ūkius iš tėvų ir planuojančius ateitį kaime. Džiaugiuosi Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narių aktyviu dalyvavimu protesto akcijoje Briuselyje. Jau šiandien kiekvienas mūsų yra atsakingas už ateitį, kurią privalome kurti drauge”, – kalbėjo V.Buivydas.

 

ŽŪR Veislininkystės komiteto pirmininkas Edvardas Gedgaudas apdovanojo Plungės rajono ūkininkus – Danguolę Kaveckienę, Jovitą ir Alfredą Mikalauskus ir Dainą ir Julių Martišius už gyvulių produktyvumą.