ŽŪR pirmininko susitikimas su Lenkijos ministru

Balandžio 20 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiko su Lenkijos žemės ūkio ministru Krzysztof Jurgiel. Susitikimas įvyko Lenkijos žemės ūkio ministerijoje Varšuvoje.

„Lenkijos žemės ūkio rūmai turi įstatyminę kompetenciją, turi garbingą veiklos istoriją, siekiančią virš 100 metų, todėl mums tai yra pagrindiniai socialiniai partneriai, siekiant priimti teisingus ir žemdirbiams reikalingus bei naudingus sprendimus. Priimant sprendimus visada tariamės ir įsiklausome į Žemės ūkio rūmų nuomonę, kas užtikrina mūsų, kaip valdomosios valdžios priimamų sprendimų objektyvumą žemdirbių ir kaimo gyventojų atžvilgiu. Gerai žinau, kad Lenkijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmus sieja ilgametė partnerystė, bendras darbas ES copa-cogeca organizacijoje, derantis dėl teisingesnių sąlygų žemdirbiams, pasirašyti susitarimai, deklaracijos, memorandumai, liudijantys apie bendradarbiavimą“, – kalbėjo Lenkijos žemės ūkio ministras Krzysztof Jurgiel.

Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dėkojo Lenkijos žemės ūkio ministrui už dėmesį ir perdavė linkėjimus nuo visos ŽŪR bendruomenės. A. Svitojus pažymėjo, kad labai svarbus tiek Lietuvos, tiek Lenkijos bei kitų, naujųjų ES šalių narių bendras darbas ES institucijose, siekiant teisingos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos. „Šiandien jau turime ruoštis naujajam Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. laikotarpiui. Ir valdžios ir savivaldos institucijos turi dirbti drauge, siekiant kuo palankesnių sprendimų savo šalies žemdirbiams ir kaimo gyventojams bei visai kaimo plėtrai. Dėkoju už išskirtinį dėmesį Lietuvos žemdirbių savivaldos institucijai – Žemės ūkio rūmams ir tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo ateityje. Lenkiją ir Lietuvą jungia kaimyniški santykiai, kurių pagrindu ateityje galime dalyvauti bendroje projektinėje veikloje“, – kalbėjo A. Svitojus.

Susitikime dalyvavęs Lenkijos žemės ūkio rūmų prezidentas Wiktor Szmulewicz akcentavo, kad valdžios ir savivaldos institucijų bendradarbiavimas būtinas, siekiant geriausių sprendimų priėmimo žemdirbiams. „Visoms naujųjų ES šalių valdžios ir savivaldos organizacijoms būtina vienybė ir bendradarbiavimas, nes vis dar jaučiame konkurencinius skirtumus lyginant su ES senbuvėmis. Mes neketiname nusileisti ir sutikti su žemdirbius diskriminuojančiomis sąlygomis, todėl gali būti, kad rengiantis naujajam BŽŪP laikotarpiui organizuosime streiko akcijas Briuselyje, prie kurių pakviesime ir Lietuvos žemdirbius. Mums nereikia išskirtinių sąlygų, tačiau norime būti lygiaverčiais ES nariais. Džiaugiuosi, kad Lenkijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų nuomonės sutampa ir galime sėkmingai dirbti drauge ES institucijose“, – kalbėjo Wiktor Szmulewicz.

Lietuvos žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis pasidžiaugė prasmingu ir vaisingu bendradarbiavimu su Lenkijos žemės ūkio rūmais: pasirašyti susitarimai, memorandumai, deklaracijos su Lenkijos, Višegrado, Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijomis – puikus įrodymas, kad visų šalių žemdirbių lūkesčiai ir siekiai yra vieningi. „Svarbu, kad mūsų šalių žemdirbių savivaldos organizacijų bendradarbiavimas plėtotųsi ir padėtų pasiekti rezultatų mūsų šalių žemdirbiams ir kaimo gyventojams. Tiek šalies, tiek ES valdininkai privalo atsižvelgti į žemdirbių savivaldos nuomonę ir iniciatyvą iš apačios,“ – kalbėjo Sigitas Dimaitis.

Susitikimo metu buvo pristatytas Lenkijos žemės ūkio rūmų finansavimo modelis – skiriami 2 proc. nuo žemės mokesčio. Aptartos ir bendros problemos bei aktualijos: klimato kaita, melioracija, kaimo plėtra, aplinkos apsaugos, afrikinio kiaulių maro problemos. Lenkijos valdžios ir savivaldos atstovai domėjosi ir Lietuvos žemės ūkio rūmų finansavimo modeliu, su kuriuo supažindino ŽŪR direktorius S. Dimaitis, informuodamas, kad Lietuvos žemės ūkio rūmų finansavimą 25 proc., iš konsultavimo programos, 25 proc., Savivaldos stiprinimo programos, kurios įgyvendinamos per Lietuvos žemės ūkio ministeriją, apie 5 proc., lėšų sudaro ŽŪR narių nario mokesčiai, o kitos lėšos yra uždirbamos iš teikiamų paslaugų, įgyvendinamų projektų, mokymų ir pan.

Susitikimo pabaigoje ŽŪR pirmininkas A. Svitojus pakvietė Lenkijos žemės ūkio rūmų vadovus ir atstovus dalyvauti š.m. liepos mėnesį organizuojamoje konferencijoje dėl BŽŪP po 2020 m.

Po susitikimo ŽŪR pirmininkas davė interviu Lenkijos televizijai.