ŽŪR pirmininko sveikinimai rokiškėnams

2022 m. spalio 28 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo tradicinėje Rokiškio rajono žemdirbių šventėje.

ŽŪR pirmininkas už atsidavimą ir jaunatvišką ryžtą imtis žemės ūkio veiklos ir pavyzdingai tvarkomą ūkį įteikė padėką ir apdovanojo Rokiškio rajono jaunuosius ūkininkus – Sigitą ir Vidą Viederius.

 

Taip pat ŽŪR pirmininko padėka buvo apdovanota Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė, už bendradarbiavimą, atsidavimą savo darbui, naujas idėjas ir nuolatinį žemdirbių informavimą apie aktualijas.

Šventiniame renginyje apdovanoti ir pagerbti pirmų vietų laimėtojai atskirose grupėse:

Jaunųjų ūkininkų grupėje – Jonas Mackus, Romanas Pupelis.

Ūkininkų dirbančių iki 100 ha žemės grupėje – Valdas Šimanauskas, Robertas ir Nijolė Butėnai.

Ūkininkų dirbančių daugiau negu 100 ha žemės grupėje – Arvydas Bražiūnas, Romualdas ir Marytė Pagiriai.

Ūkininkų ūkininkaujančių ekologiškai grupėje – Justinas Bracius.

Alternatyvia veikla užsiimančių ūkių grupėje – Oskaras ir Angelė Tičkai.

Grupėje „Ūkininkaujanti bendruomenė“ – Kairelių kaimo bendruomenė.

Nominacijas „Draugiškas aplinkai ūkis“ pelnė:

 1. Arvydas ir Janina Rudinskai
 2. Tomas Vaikutis
 3. Rolandas ir Inga Bimbos
 4. Giedrius ir Zita Stukai
 5. Anicetas Bytautas
 6. Eldevinas ir Oksana Gražiai

„Pasirinkę Lietuvą“ už pasiryžimą kurtis Lietuvoje, neieškant laimės svetur apdovanoti:

 1. Vaidas Kalnietis
 2. Gintaras Prakapas
 3. Sigita Viederienė
 4. Justinas Markevičius
 5. Marius Petrauskas

Nominacija „Pavyzdingas augalininkas“ – už profesionaliai plėtojamą augalininkystės ūkį atiteko:

 1. Rimai ir Daliui Galvanauskams
 2. Jonui Venslovui.