ŽŪR posėdyje – diskusijos dėl derybų Briuselyje

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Tarptautinių ryšių komitetas paskutinę rugpjūčio dieną aptarė planus rudenį Briuselyje surengti ir šventę, ir protesto akciją. Komiteto nariai išklausė posėdyje dalyvavusio žemės ūkio viceministro Venanto Griciūno, kuris be kita ko kuruoja ŽŪM ES reikalų bei Tarptautinių reikalų ir eksporto komitetų veiklą, informaciją apie derybų su EK dėl ES paramos niuansus. Posėdyje dalyvavo ir ŽŪM ES reikalų skyriaus patarėjas Šarūnas Celiešius.

Šimtmetį paminės Briuselyje

 Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijos rugsėjo 13 d., iš karto po COPA/COGECA posėdžio Briuselyje planuoja paminėti trijų šalių Nepriklausomybės šimtmetį. Į priėmimą, kuris bus surengtas Lietuvos nuolatinės atstovybės ES patalpose Briuselyje, planuojama pakviesti kolegas iš COPA/COGECA, trijų Baltijos šalių EP narius, EP Žemės ūkio komiteto narius, EK komisarą Phil Hogan ir trijų Baltijos šalių EK komisarus bei šalių ambasadorius ir žemės ūkio atašė bei ŽŪM vadovus.

Tokio pobūdžio renginį Briuselyje šįmet jau surengė kaimynai lenkai.

„Tai gera proga susitikti ir pabendrauti neformaliai ir tokia proga turime pasinaudoti“, – sakė ŽŪR pirmininkas ir ŽŪR Tarptautinių ryšių komiteto pirmininkas Arūnas Svitojus.

„Priėmimo išlaidas padengs trijų Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijos“, – sakė ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Prašė ŽŪR narių patarimo

Žemės ūkio viceministras V.Griciūnas ŽŪR Tarptautinių ryšių komiteto nariams pristatė ES narių siekius 2021-2027 – aisiais išlaikyti nors buvusį ES paramos lygį net Brexit akivaizdoje.

„Pavyzdžiui, Slovėnija pritaria siūlymams didinti ES narių įnašus. Paskutiniame posėdyje EK liepos mėn. buvo bandoma siekti, kad ES biudžetas nors nesumažėtų“, – sakė V.Griciūnas.

Daug diskusijų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse kyla dėl tiesioginių išmokų (TI) maksimalios sumos ribojimo. Tai bene svarbiausias diskusijų objektas ir viceministras kreipėsi į Tarptautinių ryšių komitetą, kad ŽŪR pateiktų su visomis žemdirbių organizacijomis suderintą pasiūlymą.

„Siūloma, kad kai TI yra nuo 60 iki 75 tūkst. EUR, būtų atskaitoma 25 proc., nuo 75 iki 90 tūkst. EUR – 50 proc., nuo 90 iki 100 tūkst. – 75 proc. ir kai TI viršys 100 tūkst. EUR – viršijanti suma būtų atskaitoma 100 proc. Toks yra pasiūlymas, tačiau derybos dar nesibaigė. Mes norime, kad jūs, socialiniai partneriai, pateiktumėje savo nuomonę“, – prašė viceministras.

Kitas niuansas – vienos ES narės siūlo galimybę kiekvienai ES narei pasirinkti TI maksimalios sumos ribojimo variantą, o kitos siūlo, kad ribojimai būtų vienodi visoje ES.

„Iki spalio 1 d. norėčiau žinoti nors preliminarų pasiūlymą“, – prašė V.Griciūnas.