ŽŪR Prezidiumo posėdis

Balandžio 5 d. įvyko Žemės ūkio rūmų Prezidiumo posėdis. Prezidiumo nariai aktyviai diskutavo dėl konstruktyvaus bendradarbiavimo su Žemės ūkio ministerija, Vyriausybe, Seimu.

Visi Prezidiumo nariai vieningai sutarė, kad valdžios institucijos turi atsižvelgti į konsoliduotą Žemės ūkio rūmų Taryboje patvirtintą nuomonę/poziciją tam tikrais klausimais.

„Žemės ūkio rūmų nariai turi pasiūlyti valdžios institucijoms tam tikrų problemų sprendimų būdus. Žinoma tai turi būti suderinta Tarybos posėdžiuose ir išdiskutuota su ŽŪR nariais. Smagu, kad asociacijos yra pasiryžusios aktyviai dirbti ir tam tikrus šakinius klausimus diskutuoti atskiruose Žemės ūkio rūmų komitetuose“ – kalbėjo pirmininkas Arūnas Svitojus.

Prezidiumo nariai diskutavo ir dėl to, kad ypač svarbu Lietuvai pasirengti ilgalaikę žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją, ką turi kitos pažangios ES šalys. Jau šiandien būtina kalbėti, diskutuoti ir planuoti kaip ir kokia linkme reikės dirbti pasitikti Bendrosios žemės ūkio politikos iššūkius po 2020 metų.

Prezidiumo nariai aptarė ir vidinės ŽŪR narių komunikacijos svarbą, asociacijų – ŽŪR narių atstovavimo klausimus ir nutarė artimiausiame ŽŪR Tarybos posėdyje siūlyti priimti nutarimą, kad kiekviena asociacija – ŽŪR narė pateiktų informaciją apie atstovaujamų narių skaičių, mokamą nario mokestį, pagaminamą žemės ūkio produkcija ir kt.

Prezidiumo nariai nutarė organizuoti ŽŪR Tarybos posėdį balandžio 13 d. ir aptarė posėdžio metu svarstytinus klausimus.

Prezidiumo posėdyje dalyvavo: ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, vicepirmininkai Algis Baravykas, Vytautas Buivydas, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos l. e. p. direktorius Mindaugas Kinderis, Pramoninių uogynų asociacijos pirmininkas Adolfas Jasinevičius, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos direktorius Edvardas Gedgaudas, Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas Česlovas Tallat-Kelpša, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis, ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.