ŽŪR projekto dėka – nauda ir užsienio studentams

Pas Žemės ūkio rūmų įgyvendinamo Europos inovacinio projekto partnerius – Gamtos tyrimų centre, pagal ES programą Erasmus+  stažuojasi biologinės chemijos srityje besidarbuojantis italas Nicky Panzera, atvykęs iš Kalabrios regiono, Rendė miesto.

„Esu dėkingas už naudingą patirtį įvaldant Kjeldalio metodo tris pagrindinius etapus: drėgnąjį deginimą, distiliaciją ir titravimą, kurių pagalba įvertinau paprastojo miežio Hordeum vulgare L. fiziologinį atsaką į nanotrąšų Natur Gel ir ProbioHumus poveikį. Buvo ypač smagu tyrimus atlikti su augalais atkeliavusiais iš Lietuvos ūkininkų ūkių, kurie dalyvauja tikrai inovatyviame projekte“ – kalbėjo Nicky Panzera.

Italui N. Panzera stažuotę Lietuvoje, Gamtos tyrimų centre rekomendavo atlikti mokymo agentūra Euroform RFS, veikianti nuo 1996 m. ir besirūpinanti profesinio orientavimo, žinių ir kompetencijų, geresnių darbo integracijos sąlygų klausimais, Europos darbo rinkos dinamikos, tarptautinio mobilumo, studentų, jaunų ir antrosios pakopos studijų studentų įdarbinimo programų, taip pat švietimo ekspertų ir mokytojų mainų programų galimybėmis ir plėtra.

Žemės ūkio rūmų projekto „Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“ įgyvendinamo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ mokslo partneris yra Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras.

Projekto pagrindinis tikslas – sujungus konsultavimo ir mokslo institucijų bei žemės ūkio veiklos subjektų žinias, galimybes ir patirtį atlikti parodomuosius bandymus siekiant dirvožemio kokybės gerinimo, azotinių trąšų naudojimo mažinimo ir produkcijos derlingumo didinimo bei kokybės gerinimo ir didinti augalininkystės efektyvumą ir išteklių naudojimo tvarumą.

Projekte dalyvauja 11 ūkių, kuriuose įrengti ir vykdomi parodomieji bandymai, o bandymų rezultatus numatoma apibendrinti ir viešinti parengiant tam specialią metodinę medžiagą.

Įgyvendinant projektą bus siekiama skatinti ūkius sparčiau diegti technologines naujoves ir didinti veiklos pelningumą: mikroorganizmų pagalba gerinant (atstatant) dirvožemio struktūrą bei mažinti azotinių trąšų naudojimą, naujos kartos mikroelementinių trąšų dėka išlaikant ar net pagerinant produkcijos derlingumą bei kokybę. Projekto dėka bus siekiama dirvožemio degradacijos ir azoto junginių emisijos pertekliaus mažinimo, išlaikant aukštą augalų produktyvumą. Projekto rezultatais galės naudotis įvairių žemės ūkio sektorių (grūdininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kt.), o taip pat auginantys ekologinę, ar išskirtinės kokybės produkciją, ūkiai.