ŽŪR rezoliucija

2018 m. spalio 29 d. įvykusiame ŽŪR Tarybos posėdyje buvo priimta rezoliucija „Dėl valstybės biudžeto projekte 2019 m. numatomų skirti žemės ūkio sektoriui lėšų”. REZOLIUCIJA