ŽŪR sveikinimas Jonui Vilioniui

Nuoširdžiai sveikiname Žemės ūkio rūmų Tarybos narį, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininką Joną Vilionį 70 – mečio proga. Tegul prasmingas Jubiliejus būna nuveiktų darbų įvertinimas ir suteikia dar daugiau idėjų ir energijos joms realizuoti. Tegul nė viena gyvenimo minutė nedingsta be pėdsako, o bėgantys metai atneša sėkmės ir džiaugsmo. Linkime Jums geros sveikatos, kūrybinės sėkmės, puikios nuotaikos ir ilgiausių metų.

Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis