ŽŪR Tarptautinis komitetas suderino tarptautinės konferencijos formatą

Liepos 27 d. 10 val. įvyko Žemės ūkio rūmų (Rūmų) Tarptautinio komiteto posėdis.

Rūmų Tarptautinio komiteto nariai diskutavo ir derino tarptautinės konferencijos, skirtos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) padėties po 2020 m. pozicijų derinimui, formatą.

Posėdžio dalyviai nutarė bendrą Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų poziciją pristatyti tarptautinėje konferencijoje, kuri vyks Vilniuje š.m. rugsėjo 29 d.

Žemės ūkio rūmų organizuojamoje konferencijoje numatyta parengti Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vyšegrado šalių ir kitų renginyje dalyvausiančių „naujųjų“ ES valstybių žemdirbiškų organizacijų bendrą poziciją dėl BŽŪP ateities po 2020 m. ir suplanuoti tolesnius bendrus veiksmus šios pozicijos pagrindu, siekiant paveikti BŽŪP reformos procesą, kad būtų apginti ir įtvirtinti minėtų šalių žemdirbių interesai.

Tarptautinio komiteto nariai nutarė organizuoti tarptautinę konferenciją Vilniuje, š.m. rugsėjo 29 d. Žemės ūkio ministerijoje.

Į konferenciją numatyta kviesti Vyšegrado, Baltijos šalių, Švedijos, Danijos, Suomijos žemdirbių savivaldos atstovus.

Taip pat į konferenciją nutarta pakviesti Europos komisarą Ph. Hogan, europarlamentarą B. Ropę, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką A. Stančiką, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką K. Mažeiką, Žemės ūkio ministrą B. Markauską ir Aplinkos ministrą K. Navicką.

Sudaryta darbo grupė bendros pozicijos dėl BŽŪP po 2020 m. parengimui:

Jovita Motiejūnienė – Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovė,

Eimantas Pranauskas – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas,

Mindaugas Maciulevičius – Lietuvos kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” atstovas,

Vaiuda Leščauskaitė – Žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja.

Tarptautinio komiteto nariai sutarė, kad bendra pozicijos projektas turi būti parengtas iki rugsėjo 10 d.,  suderintas su Tarptautinio komiteto nariais ir su Žemės ūkio rūmų nariais iki rugsėjo 15 d.