ŽŪR Taryba operatyviai pateikė siūlymus XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektui

Skubos tvarka suorganizuotame LR ŽŪR tarybos posėdyje (2021 m. kovo 8 d.) nuotoliniu būdu daugiausia laiko skirta XVIII – osios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektui, kurį Vyriausybė planuoja patvirtinti jau kovo 10 d.  

Nors šalyje dar neatšauktas pandemijos karantinas, tačiau LR ŽŪR taryba numatė orientacinę organizacijos XX – ojo suvažiavimo datą, nutarė pasinaudoti LR lobizmo įstatymu bei aptarė galimybes keisti LR ŽŪR statutą. 

Programa pozityvi, bet pasiūlymų netrūko

LR ŽŪR nariai XVIII – osios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektą nagrinėjo paskutines kelias dienas. Pasiūlymų ir pastabų buvo daug, todėl po šio posėdžio LR ŽŪR administracijos specialistai skubos tvarka apibendrino pasiūlymus ir juos Vyriausybei jau išsiuntė kovo 8 – osios popiečiu su viltimi, kad jie bus įtraukti į projektą iki kovo 10 d. įvyksiančio Vyriausybės posėdžio.

Pastabų buvo daug ir jos buvo svarbios ne vienai ar kitai žemdirbių organizacijai, bet apskritai visam šalies žemės ūkio sektoriui. Pavyzdžiui, Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentė Vitalija Kuliešienė pabandė atkreipti Vyriausybės dėmesį į sunkią padėtį patekusius žemdirbius, kurie buvo priversti imti paskolas pandemijos pirmojo karantino metu. Paskolos buvo būtinos, tačiau žemdirbiai nesitikėjo, kad sulauks antrojo karantino.

„Dabar jau akivaizdu, kad numatytu laiku grąžinti paskolas nebus galimybių. Reikėtų paskolų grąžinimą atidėti nors metams. Dėl šio klausimo jau kreipėmės į žemės ūkio ministrą, tačiau manau, kad šį pasiūlymą reikėtų perduoti ir Vyriausybei. Tai liečia ne tik verslinių sodų atstovus, bet ir daugelį kitų žemdirbių organizacijų“, – sakė V.Kuliešienė.

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius ir LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas Vyriausybės programos projekte pasigedo dėmesio kiaulininkystei.

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vadovas bei LR vicepirmininkas Vytautas Buivydas pasidžiaugė, kad jaunieji ūkininkai tikėtina turės daugiau galimybių įsigyti žemę.

„Reikėtų keisti ir jaunųjų ūkininkų rėmimo tvarką – sekti daugelio ES šalių pavyzdžiu, kai jaunieji ūkininkai remiami iki 40 metų, o ne tik pirmuosius 5 metus nuo įsikūrimo, kaip yra nustatyta Lietuvoje“, – vylėsi V.Buivydas.

Racionalių pasiūlymų pateikė Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis bei Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos direktorius dr. Edvardas Gedgaudas.

Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos vadovas dr. Česlovas Tallat-Kelpša projekte pastebėjo, kad ketinama priimti gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą ir gyvūnų gerovės klausimus perduoti Aplinkos ministerijai.

„Gali iškilti klausimų, kas yra gyvūnai augintiniai ir kas yra ūkiniai gyvūnai. Manau, kad gyvūnų sveikatos kontrole turėtų rūpintis VMVT, o ne AM. Abejoju, ar AM bus kompetentinga užsiimti šiuo specifiniu reikalu“, – sakė dr. Č.Tallat-Kelpša.

Konkrečių pasiūlymų pateikė daugelis LR ŽŪR tarybos narių.

LR ŽŪM Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovė V.Žoštautienė sakė, kad LR ŽŪR narių pasiūlymai bus priimti ir bus svarstomi.

Ją papildė žemės ūkio ministro patarėja Kristina Simonaitytė: „Lauksime LR ŽŪR pasiūlymų raštu. Laiko dar yra. Galiu tik pastebėti, kad kai kurie čia paminėti pasiūlymai jau buvo svarstomi, o jeigu nepateko į projektą, tai nebus išmesti, o liks ministerijos darbotvarkėje“, – sakė K.Simonaitytė.

Pasak LR ŽŪR pirmininko dr. A.Svitojaus, Vyriausybė savo programos įgyvendinimo planą peržiūrės kartą per ketvirtį ir kartą per metus jis bus papildomas. Taigi jeigu kai kurie pasiūlymai nebus įtraukti kovo 10 d., tai gal bus įtraukti jau kito etapo metu.

LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis atkreipė dėmesį į profesinio ir tęstinio žemdirbių mokymo praktikos atlikimo bazių tobulinimą ir darbdavių, priimančių mokinius ir studentus į praktikas skatinimą (pvz., mokestinių lengvatų įvedimą). Aktualus klausimas ir žemdirbių nenutrūkstamas švietimas bei mokymosi visą gyvenimą memorandumo įgyvendinimas.

Statuto keitimas atidėtas

LR ŽŪR tarybos nariai svarstė apie galimybes tobulinti organizacijos Statutą, tačiau po ilgokai trukusių diskusijų nuspręsta palaukti Vyriausybės sprendimo dėl kai kurių funkcijų vykdymo perdavimo žemdirbių savivaldos organizacijoms. Jeigu Vyriausybė ryžtųsi tokiems sprendimams, tada LR ŽŪR statutą reikėtų peržiūrėti ir pataisyti bei papildyti ir dėl šios priežasties, ir dėl kitų Tarybos posėdyje svarstytų argumentų: organizacijos plėtros, organizacijos pirmininko rotacijos, dėl stojimo mokesčio keitimo ir kt. priežasčių.

Numatyta LR ŽŪR suvažiavimo data

Nors tikėtina, kad per artimiausius mėnesius pandemijos karantinas bus atšauktas, tačiau ne mažiau tikėtina, kad dar nebus galima rengti gausių susirinkimų. Gal verta planuoti suvažiavimą nuotoliniu būdu?

„Deja, pagal galiojančius teisės aktus tokia galimybė nenumatyta. Taigi pagal įstatymus turime numatyti suvažiavimo datą iki gegužės 1 d., o karantino pratęsimo atveju elgsimės pagal Vyriausybės priimtus sprendimus“, – sakė S.Dimaitis.

LR ŽŪR taryba preliminariai nutarė LR ŽŪR eilinį suvažiavimą surengti balandžio 23 d. (tikėtina, gali tekti nukelti iki gegužės mėn.).

LR ŽŪR taryba aptarė ir priėmė suvažiavimo darbotvarkę ir sąmatą.

LR ŽŪR pasinaudos Lobizmo įstatymu

Kaip jau anksčiau rašėme, daugelis žemdirbių organizacijų, norinčių sėkmingai ginti savo narių interesus, teks pasinaudoti LR Lobizmo įstatymu, t.y. teisiškai tapti lobistine organizacija.

Beje, LR ŽŪR organizavo mokymus savo nariams lobizmo klausimais.

LR ŽŪR taryba nutarė, kad organizacijos interesus kaip lobistai turės teisę ginti LR ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus ir LR ŽŪR direktorius S.Dimaitis. Be kita ko, lobistinės organizacijos atstovais (savo organizacijų sprendimu) registruoti ir abu LR ŽŪR vicepirmininkai – A.Baravykas ir V.Buivydas.

Žemės ūkio rūmų Tarybos REZOLIUCIJA