ŽŪR Taryba renkasi į posėdį aptarti XVIII Vyriausybės programos įgyvendinimo planą

2021 m. kovo 8 d. 10 val. skubos tvarka organizuojamas Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Tarybos posėdis. Svarbiausias posėdžio klausimas – XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projekto derinimas.

Aktualumas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija parengė ir pateikė derinimui Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ projektą Nr. 21-20649.

Posėdžio metu numatoma aptarti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektą, jame nurodytas misijas (prioritetus), numatomas iniciatyvas (priemones) ir veiksmus, taip pat terminus.

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus

Kviečiame susipažinti su LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANO projektu