ŽŪR Tarybos posėdis

Lapkričio 22 d. (ketvirtadienį), 11 val.  kviečiama Žemės ūkio rūmų Taryba. Posėdis vyks Žemės ūkio rūmuose, 2 aukšte priesalyje.

Posėdžio darbotvarkėje:

1. Dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros baltosios knygos (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai).

Aktualumas. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros baltoji knyga (toliau – Baltoji knyga) – tai strateginis nacionalinis dokumentas, kuris yra rengiamas Lietuvai derantis dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 metų. Baltoji knyga turėtų nubrėžti ilgalaikės nacionalinės politikos strategines kryptis, kurios palaikytų gyvybingas kaimo bendruomenes, sustiprintų šalies žemės ūkio gebėjimą inovacijų dėka išlikti konkurencingam globalios rinkos ir klimato iššūkių akivaizdoje bei garantuotų Lietuvos visuomenės aprūpinimą maistu.

Baltoji knyga yra rengiama atsižvelgiant į tai, jog artėja nauja daugiametė finansinė perspektyva, kuriai reikia nustatyti pagrindines žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos strategines kryptis. Baltojoje knygoje atsižvelgiama į visų šalies piliečių interesus neišskiriant konkrečių regionų, sektorių ar interesų grupių. Numatomi trys pagrindiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos iššūkiai: didinti kaimo vietovių gyvybingumą; stiprinti ir išplėtoti vietinių maisto produktų rinką; didinti ūkių gebėjimus valdyti rizikas, kylančias dėl rinkų svyravimų ir klimato kaitos.

  1. Kiti klausimai.

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus