ŽŪR TARYBOS REZOLIUCIJA

Kviečiame susipažinti su Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdyje, įvykusiame 2018 m. rugsėjo 5 d. , priimta rezoliucija „Dėl situacijos žemės ūkio sektoriuje”. REZOLIUCIJA