ŽŪR TARYBOS REZOLIUCIJOS

Sausio 30 d. įvykusiame Žemės ūkio rūmų (Rūmų) tarybos posėdyje buvo svarstyti Rūmų narių atstovavimo ES ir kitose tarptautinėse organizacijose klausimai, aptartos Seimo Kaimo reikalų komiteto sprendimo įgyvendinimo galimybės ir Rūmų funkcijos, kurias rekomenduojama įtraukti į  Veislininkystės įstatymą.

Atsižvelgiant į svarstytus klausimus, Žemės ūkio rūmų tarybos nariai priėmė atitinkamas rezoliucijas, kurios buvo išsiųstos Žemės ūkio ministerijai.

Su rezoliucijomis galite susipažinti:

REZOLIUCIJA DĖL TARPTAUTINIO ATSTOVAVIMO

KRK_2018_01_30

Veislininkyste_2018_01_30