ŽŪR už konstruktyvų darbą ir viso kaimo bei žemdirbių interesų atstovavimą

ŽŪR vienija visus žemės ūkio šakinius sektorius, taip pat ir miškų, Vietos veiklos grupes (kurių Lietuvoje yra 49), kaimo verslininkus ir atstovauja ne tik žemdirbiams, bet visiems kaimo gyventojams ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu. Šiuo metu Žemės ūkio rūmų nariai yra virš 40 asociacijų.

Žemės ūkio rūmai veikia pagal Žemės ūkio rūmų įstatymą, Asociacijų įstatymą. Šiai organizacijai yra jau 95 metai nuo įkūrimo ir 30 metų kaip Žemės ūkio rūmai yra atkurti.

ŽŪR yra žemdirbių ir kaimo gyventojų parlamentas: čia diskutuojama, tariamasi, kalbamasi argumentų kalba ir sprendimai priimami demokratiniais principais – balsų dauguma. Kadangi tokia demokratinė tvarka nepatiko keletui asmenų ir jiems nepavyko laimėti Žemės ūkio rūmų vadovo pozicijos, jie savo noru pasitraukė iš Žemės ūkio rūmų ir susibūrė kitoje organizacijoje – taip vadinamoje Žemės ūkio taryboje. Ši organizacija atstovauja siaurą ūkių grupę, nors bando save pozicionuoti itin reikšminga organizacija.

Jau ketverius metus šie asmenys siekia užimti Žemės ūkio rūmų poziciją: kaltina dėl gaunamos paramos, prisiima sau ne savo atliktų darbų laurus, dezinformuoja ūkininkus ir juos radikalizuoja, siekia panaikinti Žemės ūkio rūmų įstatymą.

Žemės ūkio rūmų veikla yra skaidri, vieša – visa veikla ir veiklos ataskaitos bei finansinė ataskaita (su visa projektine veikla) yra viešai visiems prieinama tiek ŽŪR interneto svetainėje, tiek VĮ Registrų centre. Mes neturime dėl ko gėdytis, o mums metami kaltinimai yra kurstomi pavydo ir godumo.

Kviečiame susipažinti:

ŽŪR tarybos ataskaita: https://zur.lt/wp-content/uploads/2021/06/ZUR_TARYBOS_ataskaita_2021_06_18_Pirmininko.pdf

ŽŪR administracijos ataskaita: https://zur.lt/wp-content/uploads/2021/06/Direktoriaus_2021_06_17_Taryba_LAST.pdf

Šiuo metu Žemės ūkio rūmai neįžvelgia priežasčių, kurios trukdytų konstruktyviai dirbti su esamu Žemės ūkio ministru ir nepritaria dažnai žemės ūkio ministrų bei jų politinio pasitikėjimo komandų kaitai, kadangi tai daro neigiamą įtaką sklandžiam žemės ūkio ministerijos darbui bei žemės ūkio ir kaimo plėtros procesams.

Tik konstruktyviai dirbdami su valdžios institucijomis galime surasti geriausius sprendimus visų Lietuvos žemdirbių ir kaimo gyventojų labui.