ŽŪR vadovai pasveikino Seimo Pirmininką

Liepos 26 d. Žemės ūkio rūmų vadovai pasveikino Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį 60-mečio proga.