ŽŪR vadovai susitiko su Aplinkos ministru Simonu Gentvilu

Lapkričio 18 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, vicepirmininkai Algis Baravykas ir Vytautas Buivydas, direktorius Sigitas Dimaitis, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas dr. Algis Gaižutis ir Skuodo rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Rokas Rozga susitiko su Aplinkos ministru Simonu Gentvilu.

Susitikimą organizavo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, kurios nariai: Aistė Gedvilienė, Andrius Vyšniauskas, Kazys Starkevičius, Jonas Gudauskas,  Justinas Urbanavičius taip pat dalyvavo susitikime.

„Europos žaliasis kursas – ambicingas planas. Džiaugiuosi, kad dėl žaliojo kurso vyksta aktyvi diskusija tiek žemdirbių savivaldos, tiek valdžios institucijų tarpe. Diskusijos tikrai labai reikalingos, nes siekiant įgyvendinant tokias ambicijas reikia visų pirma informuoti ūkininkus ir žemės ūkio veiklos subjektus. Todėl svarbus savalaikis informavimas, žinių ir įgūdžių formavimas, kuris neįmanomas be atitinkamų investicijų. Taip pat daugiau dėmesio turėtume skirti smulkiam ir vidutiniam verslui, kuriam siekiant prisitaikyti prie ateityje kilsiančių iššūkių turėtų būti numatyti finansiniai mechanizmai“, – kalbėjo ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus.

Susitikime buvo aptarta daug ūkininkams rūpimų klausimų: daugiamečių pievų problemas, mėšlo tvarkymo aktualijas, dyzelino akcizo klausimus, kiti aplinkosauginiai klausimai, dėl miškų, kuriuos būtų galima įveisti valstybinėje žemėje ir kt.

Klausimų, kurie šiandien itin aktualūs yra gana daug, todėl turime teikti pastabas, siūlymus, korekcijas valdžios institucijoms, kad žemės ūkio veiklos subjektai galėtų sėkmingai dirbti ir laikytis tam tikrų reikalavimų, tačiau jie neturi būti pertekliniai. Ūkininkai yra geranoriški, tačiau kai kada jiems reikalinga pagalba – informacinė ir konsultacinė.