ŽŪR vadovai susitiko su policijos komisaru

Rugsėjo 23 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas Algis Baravykas susitiko su policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla ir aptarė galimą aktyvesnį bendradarbiavimą, problematiką, kitas svarbias aktualijas.

2020 m. liepos 2 d. tarp Žemės ūkio rūmų ir Policijos departamento buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir sutarta bendradarbiauti sprendžiant kaimo gyventojų ir žemdirbių problemas, susijusias su viešojo saugumo stiprinimu kaimiškose vietovėse, siekti pasitikėjimo ir partnerystės bei keistis abipusiai naudinga informacija.

Šios dienos susitikime aptartos ir kartais pasitaikančios kaimo gyventojų ir ūkininkų, ar kitų žemės ūkio veiklos subjektų konfliktinės situacijos. Pasitaiko atvejų, kuomet policija kviečiama dėl per didelio žemės ūkio technikos ar kitos įrangos skleidžiamo triukšmo, dėl miesteliuose važiuojančios sunkios technikos, medžiotojų problemų su laukiniais gyvūnais ir pan. Kalbėta apie bendros praktikos taikymą visoje šalyje, ieškojimą galimų kompromisų, o ne konfliktų.

Taip pat aptarta galimybė ūkininkams tapti tapti policijos rėmėjais ir taip prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo savo rajone. Patys ūkininkai vis dažniau imasi aktyvių prevencinių priemonių, (pvz. vaizdo kamerų diegimas), vyksta nuolatinis dialogas, informacijos keitimasis ir kitoks bendradarbiavimas su vietos policija, kas leidžia sėkmingiau tirti nusikalstamas veikas.

Atkreiptas dėmesys, kad žiemą ūkininkai turėtų labiau saugoti savo turtą, nes dažnai pavasarį ūkininkai pasigenda technikos ar kai kurių jos dalių. Artėjant žiemai, sutarta susitikti su ūkininkų atstovais regionuose ir aptarti situaciją.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad į probleminių klausimų sprendimą galėtų būti įtraukta ir savivalda, Seimo Kaimo reikalų komitetas, kas leistų greičiau keisti reikalingus teisės aktus.