ŽŪR vadovų Susitikimas su Lenkijos Rūmų pirmininku ir ministru

Vasario 19 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas Algis Baravykas Varšuvoje susitiko su Lenkijos žemės ūkio rūmų pirmininku Wiktor Szmulewicz ir Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministru Jan Krzysztof Ardanowski.

Darbiniame susitikime dalyvavo Lenkijos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Miroslaw Borowski, valdybos narys Robert Nowak, direktorė Katarzyna Szczepaniak. Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio rūmų delegacijos, susitikime su Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministru Jan Krzysztof Ardanowski bei jo kabineto nariais, ministerijos departamentų vadovais, Lenkijos veterinarijos tarnybos vadovu Pavel Niemczuk aptarė ateities bendradarbiavimo  perspektyvas, AKM problemas, lūkesčius dėl BŽŪP ateities, „Brexit” poveikio rizikas rinkoms ir ES biudžetui.

Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio rūmų vadovai vieningai sutarė, kad būtina aktyviai bendradarbiauti, dar labiau stiprinti dvišalius santykius – organizuoti reguliarius susitikimus – bent kartą per ketvirtį ir drauge aptarti klausimus bei spręsti kylančias problemas.

„Lietuva yra Baltijos šalių lyderė, todėl drauge su Lenkija gali sukurti naują galios centrą, užtikrinti, kad mūsų šalių atstovų balsas būtų išgirstas ES”, – kalbėjo A. Svitojus. Jam pritarė ir Lenkijos žemės ūkio rūmų vadovas Wiktor Szmulewicz. Susitikimo metu nutarta derinti pozicijas Copa-Cogeca organizacijose, drauge kreiptis į ES institucijas, drauge organizuoti protesto akcijas. Taip pat  numatyta organizuoti bendrus Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio rūmų ir Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos renginius.

Nuotraukoje: Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūno Svitojus susitinka su Lenkijos žemės ūkio rūmų pirmininku Wiktor Szmulewicz

Susitikime daug dėmesio skirta afrikinio kiaulių maro problemai. Lietuvos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas pristatė, kokių priemonių ligai suvaldyti imamasi Lietuvoje, ir ką reikėtų daryti, kad būtų apsaugoti pažangūs, biosaugos priemonių besilaikantys ūkiai. Lenkijos atstovai apgailestavo dėl nesusipratimo, kuomet dėl populistinio judėjimo įtakos Lenkija buvo trumpam uždraudusi kiaulienos importą iš Lietuvos.

Nuotraukoje: Lietuvos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas pristato AKM problemą.

Kiaulių maro tema buvo aptarta ir susitikimo su Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros  ministru Jan Krzysztof Ardanowski metu. Ministras pripažino, jog ES egzistuojant bendrai rinkai, nė viena šalis negali saugoti savo rinkos pažeisdama ES teisę. Jis taip pat teigė, jog Lietuvos ir Lenkijos dvišalis bendradarbiavimas yra ypač svarbus šiuo sudėtingu laikotarpiu.

„Veikdami drauge galime daug laimėti Briuselyje. Dabar ypač svarbu užtikrinti stiprų BŽŪP biudžetą, kartu kovoti su naujais iššūkiais, gerinti savo produktų kokybę, skatinti didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybą ir kartu ieškoti naujų rinkų. Labai džiaugiuosi, kad Lenkijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmai aktyviai ir efektyviai bendradarbiauja – tik dirbdami kartu pasieksime savo tikslų” – kalbėjo ministras, pabrėžęs, jog artimas dvišalis bendradarbiavimas ir aktyvus ministerijų dialogas su žemės ūkio rūmais yra geriausia kylančių problemų prevencija. Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras, pats buvęs Žemės ūkio rūmų pirmininku, ypač gerai suvokia žemdirbių savivaldos svarbą. Jis ne kartą yra lankęsis Lietuvoje ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovus priėmė ypač šiltai.

Nuotraukoje: Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininko Arūno Svitojaus ir  Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministro Jan Krzysztof Ardanowski draugiškas pasisveikinimas.