ŽŪR vadovų susitikimas su žemdirbiais

Lapkričio 8 d. ŽŪR vadovai Skuode susitiko su Skuodo ir Kretingos rajonų ūkininkais. Planuota aptarti kovos su nesąžiningais grūdų supirkėjais taktiką ir strategiją, tačiau beveik keturias valandas užtrukęs susitikimas virto apskrituoju stalu, prie kurio ūkininkai drąsiai išsakė daugybę kitų problemų, kurios jau šįmet pasieks ŽŪR Tarybą arba per ŽŪR vadovus – Žemės ūkio ministeriją ir kai kurias jai pavaldžias tarnybas.

Skirtingi interesai

ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, vicepirmininkas Vytautas Buivydas ir Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė Skuodo ir Kretingos rajonų ūkininkams labai konkrečiais pavyzdžiais patikino, kad ŽŪR pagrindinis tikslas – ginti šeimos ūkių interesus. Tiesa, ne visų šeimos ūkių. Vicepirmininkas V.Buivydas pateikė faktus apie kai kurių ūkininkų organizacijų vadovus, kurie viešai tikina ginantys visų ūkininkų interesus, o iš tikrųjų tapo jau milijonus eurų ES ir valstybės paramos gavusių ūkių savininkų ir jų klano interesų gynėjais.

„Štai vieno tokio vadovo šeima gavo beveik du milijonus eurų ES paramos, o kiek gavote jūs, sėdintys už šio apskritojo stalo? Ar mes galėtume jį priimti prie šio stalo, ar su juo surastume kompromisų? Štai ir atsakymas, kodėl ŽŪR negina ir niekada negins tokių ūkininkų interesų“, – sakė V.Buivydas.

ŽŪR pirmininkas A.Svitojus, pasitelkdamas kitų šalių patirtį, ūkininkus skatino kooperuotis, labiau pasitikėti vieni kitais: „Kalbėdamas apie kooperavimąsi turiu galvoje ne tik jungimąsi į kooperatyvus, bet ir kooperaciją, kaip savo interesų gynimo būdą. Jeigu mes bendrai sieksime savo tikslų – neabejotinai daugiau pasieksime, negu jų siekdami kiekvienas atskirai. ŽŪR sudaro ir visada sudarys jums galimybes išsakyti savo nuomones taip, kad valdžios atstovai jas ne tik išgirstų, bet ir būtų priversti reaguoti, imtis veiksmų. Tačiau tai galime pasiekti tik tokiu atveju, jeigu mūsų bus daug ir mes būsime aktyvūs“.

Tokios veiklos pavyzdinė  išraiška – spalio 14 d.  Briuselyje ŽŪR surengta tarptautinė protesto akcija dėl planuojamos nesąžiningos ES paramos 2021-2027 m. Šių metų gruodžio 13 d., kartu su Lenkijos ir kitų šalių savivaldos organizacijomis, ŽŪR rengia dar viena protesto akcija, beje, irgi per ES Vadovų tarybos susitikimą.

„Pirmiausia svarbu Briuselyje išsikovoti mums priklausančią ES paramą, o po to Lietuvoje mes visi turėsime galimybių teisingai ją paskirstyti“, – sakė V.Buivydas.

Bausmė – būsimas nepasitikėjimas

Apie vienybės jėgą kalbėta ir aptariant išskirtinę šiųmetę grūdų augintojų patirtį, kai grūdų supirkėjai nesąžiningai bandė ir vis dar bando pasinaudoti sausros aplinkybėmis. Šįmet daug grūdų augintojų pateko į sudėtingą padėtį dėl sudarytų išankstinių sutarčių, nes didelę dalį supirkėjams pažadėto grūdų derliaus pasiėmė sausra. Gal vienas kitas ūkininkas bandė gudrauti, specialiai neparduoti derliaus pagal sutartyse nurodytas kainas, bet didžioji ūkininkų dalis tikrai nukentėjo ir sutarčių negalėjo įvykdyti ne todėl, kad nenorėjo, o todėl, kad negalėjo. Žemės ūkio ministerija ūkininkams patarė iš Pramonės, prekybos ir amatų rūmų pasiimti pažymas, kurios patvirtintų, kad jų pasėliai nukentėjo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) poveikio. Kiti ūkininkai bandė tartis su grūdų supirkėjais ir be pažymų, juk nuostoliai buvo akivaizdūs ir grūdų supirkėjai savo akimis matė ir suprato, kad ūkininkai neturi tiek grūdų, kiek reikėtų. Su kai kuriais grūdų supirkėjais ūkininkams pavyko susitarti, tačiau kiti, deja, sumanė pasinaudoti proga pasipinigauti.

„Daug skuodiškių grūdų augintojų pateko į nesąžiningų grūdų supirkėjų spąstus. Štai kai kuriems ūkininkams, kurie negalėjo šįmet įvykdyti grūdų pardavimo sutarčių, supirkėjai pasiūlė pasirašyti naujas išankstines sutartis, kurias galima pavadinti pančiais – pagal naujas sutartis ūkininkai kitą sezoną turėtų grūdų supirkėjams ne tik parduoti pusantro karto daugiau grūdų nei buvo sutartyse numatyta šįmet, bet ir į atsiskaitymo kainas įskaitė baudą dėl šįmet neįvykdytos sutarties. Taip elgtis nesąžininga“, – guodėsi ŽŪR savivaldos organizatorė Skuodo rajone Jolita Skiesgilienė.

ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė labai konkrečiai ir teisiškai paaiškino tiek grūdų supirkėjų, tiek grūdų pardavėjų stipriąsias ir silpnąsias puses. Ne paslaptis, kad ūkininkai, tardamiesi su grūdų supirkėjais, neįvertino visų niuansų ir padarė klaidų. Tačiau jos padarytos tik todėl, kad stiprioji derybų pusė buvo teisininkais apsistatę grūdų supirkėjai. Žinoma, būtų nauda, jeigu nors pasimokytume iš šių metų patirties. Juk sakoma, kad tikrus verslo partnerius pažinsi tik patekęs į nelaimę. O sausra ir buvo nelaimė. Taigi grūdų supirkėjais, kurie šįmet žemdirbiams pasiūlė priimtinas sąlygas  atsiskaityti dėl sausros padarinių, bus galima pasitikėti ir ateityje. Tačiau kartą žemdirbius apgavusieji turi prarasti žemdirbių pasitikėjimą ir viešumas būtų didžioji jų bausmė.

Finansinė įtaka per supirkėjų godumą

Tačiau dar neprarastos galimybės grūdų supirkėjams padaryti ne tik moralinį, bet ir finansinį spaudimą. Ši idėja kilo Skuode prie ŽŪR vadovų ir ūkininkų apskritojo stalo.

„Grūdų supirkėjai iki šiol gaudavo ir ateityje tikisi gauti valstybės ir ES paramą investicijoms į naujas technologijas. O kodėl jie turėtų gauti tokią paramą, jeigu jie kenkia šalies žemės ūkiui?“, – ūkininkų mintis apibendrino V.Buivydas.

Planuojama dar šįmet surengti susitikimą, kuriame dalyvautų ŽŪM vadovai, ŽŪR vadovai, daugiausia ūkininkų nusiskundimų sulaukusių grūdų supirkimo įmonių atstovai ir jų nuskriausti grūdų augintojai iš kai kurių šalies rajonų. Ir apie nesąžiningus atvejus paskelbti viešai – visi šalies grūdų augintojai turi kuo daugiau sužinoti apie gudruolius grūdų supirkimo „didvyrius“. Kita išeitis – sąžiningai peržiūrėti sutartis, pagal kurias ūkininkai numatytų įsipareigojimų neįvykdė dėl sausros aplinkybių.