ŽŪR XXI-ąjame suvažiavime išrinkta vadovybė, pateiktos ataskaitos

ŽŪR XXI suvažiavimo pradžia ir kreipimasis

2022 m. vasario 25 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) XXI –asis rinkiminis suvažiavimas buvo pradėtas Tautiška giesme, po kurios suvažiavimo delegatai tylos minute pagerbė Ukrainos piliečius, žuvusius už Ukrainos nepriklausomybę.

ŽŪR organizacijos priėmė kreipimąsi į Lietuvos žemdirbius ir kaimo gyventojus dėl paramos Ukrainai.

2022 m. vasario 25 d. Žemės ūkio rūmų suvažiavimas VIENINGAI IŠREIŠKĖ PARAMĄ UKRAINAI IR PASMERKĖ RUSIJOS AGRESIJĄ.

Kviečiame visus Žemės ūkio rūmų narius, žemdirbius ir kaimo gyventojus paremti Ukrainą. Šiandien Ukrainai visokeriopa parama yra itin svarbi. Ir mūsų pačių vienybė šiandien yra kaip niekada svarbi. Tai yra tas metas, kai visų mūsų išmintis, susiklausymas ir atsakingumas yra itin svarbūs. Svarbūs šiandien, čia ir dabar!

Laikykimės ir palaikykime Ukrainą!

ŽŪR organizacijos, drauge su žemdirbiais ir kaimo gyventojais jau ne kartą įrodė, kokia GALINGA jėga yra VIENYBĖ. Susivienykime šią svarbią akimirką dar kartą ir parodykime, kad šiuo metu MŪSŲ ŠIRDYS IR RANKOS – UKRAINAI!

Žemės ūkio rūmų organizacijos bendru sutarimu nutarė paaukoti Ukrainai 1000 eurų

Aukoti galima čia: https://www.aukok.lt/proje…/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai

Suvažiavimo svečiai

ŽŪR suvažiavimo delegatų pasveikinti atvykęs Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasidžiaugė konstruktyviu bendradarbiavimu su ŽŪR organizacijomis. Ministras akcentavo, kad būtent kalbėjimas argumentų kalba yra veiksmingas priimant visam kaimui ir žemės ūkio sektoriui priimamus sprendimus. „Šiai žemdirbių organizacijai linkiu puoselėti stiprią žemdirbių savivaldą, skatinti ūkininkus diegti trumpąsias maisto tiekimo grandines ir padėti įgyvendinti žaliojo kurso naujoves. Taip pat – būti kūrybingais ir konstruktyviais tarpininkais tarp ūkininkų ir Žemės ūkio ministerijos“, – sakė žemės ūkio ministras.

Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Andrius Vyšniauskas pasidžiaugė bendradarbiavimu su ŽŪR ir pažymėjo, kad nors ŽŪR ir nėra lengvas socialinis partneris, tačiau konstruktyvus ir būtent dėl to pavyksta surasti ir priimti sprendimus. „Būtent ŽŪR spaudžiant pavyko susitarti ir dėl pievų. ŽŪR yra atviri ūkininkams, todėl gali skleisti žinią, reaguoti į rūpimus klausimus ir juos kelti valdžios institucijose“, – sakė A. Vyšniauskas.

Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Vigilijus Jukna sveikindamas suvažiavimo delegatus sakė, kad valstybės saugumas priklauso ir nuo apsirūpinimo maistu. „Valstybės politika turi suprasti lietuviško produkto svarbą. Linkiu žemdirbių bendruomenei vienytis. Linkiu sėkmės buriant po Žemės ūkio rūmų stogu visus žemdirbius ir visą žemdirbių bendruomenę“, – sakė V. Jukna.

 

ŽŪR Tarybos 2021 m. veiklos ataskaita

ŽŪR tarybos 2021 m. veiklos ataskaitą pristatė pirmininkas dr. Arūnas Svitojus. Ataskaitoje apžvelgti ŽŪR tarybos posėdžiuose svarstyti aktualūs žemdirbiams ir visam kaimui klausimai, susitikimai su valdžios institucijų atstovais, kaimo gyventojais, žemdirbiais, susitikimai tarptautiniu mastu dėl BŽŪP 2023-2027 m., įgyvendinami projektai ir kt.

Ataskaitą rasite ČIA

ŽŪR pirmininko ir Tarybos 2022-2026 m. kadencijai rinkimai

ŽŪR XXI-ojo suvažiavimo delegatai išklausė dviejų kandidatų į ŽŪR pirmininko pareigas programas, uždavė klausimus, ir priėmė sprendimą balsuoti atviru balsavimu. Balsai pasiskirstė sekančiai: už dr. Arūną Svitojų balsavo 29 delegatai, už Mindaugą Maciulevičių – 11.

dr. Arūno Svitojaus 2022-2026 m. ŽŪR veiklos strategija

Mindaugo Maciulevičiaus 2022-2026 metų ŽŪR veiklos strategija

ŽŪR suvažiavimo delegatams priėmus sprendimą dėl dviejų vicepirmininkų,  dr. Arūnas Svitojus pasirinko senąją komandą ir vicepirmininkais pakvietė Algį Baravyką ir Vytautą Buivydą.

ŽŪR suvažiavimo delegatai rinko 19 tarybos narių, kurie atstovaus visų ŽŪR narių interesams ketverius metus. Išrinkti ŽŪR Tarybos nariai:

Dr. Arūnas Svitojus – ŽŪR pirmininkas;

Dr. Edvardas Gedgaudas – deleguotas Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos;

Jonas Kuzminskas – deleguotas Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias”;

Kristina Švedaitė – deleguota Vietos veiklos grupių tinklo;

Vidas Juodsnukis – deleguotas Lietuvos šeimos ūkių sąjungos;

Vytautas Barkauskas – deleguotas Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos;

Zofija Cironkienė – deleguota Lietuvos daržovių augintojų asociacijos;

Dr. Algis Gaižutis – deleguotas Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos;

Adolfas Jasinevičius – deleguotas Pramoninių uogynų asociacijos;

Donatas Montvila – deleguotas Lietuvos šiltnamių asociacijos;

Algirdas Valaiša – deleguotas Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos;

Vitalija Kuliešienė – deleguota Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“;

Vytautas Buivydas – deleguotas Lietuvos jaunųjų Ūkininkų ir jaunimo sąjungos;

Gintarė Kisielienė – deleguota Lietuvos avių augintojų asociacijos;

Dr. Česlovas Tallat-Kelpša –  deleguotas Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos;

Rokas Rozga – deleguotas Skuodo rajono žemdirbių asociacijos;

Dr. Audrius Kučinskas – deleguotas Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos;

Kęstutis Armonas – deleguotas Biržų rajono žemdirbių asociacijos;

Algis Baravykas – deleguotas Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos;

Regina Bernatonienė – deleguota Lietuvos vidutinių pieno gamintojų asociacijos.

ŽŪR suvažiavimo delegatai taip pat išrinko Procedūrų ir etikos, Revizijos komisijas, priėmė sprendimą didinti metinį ŽŪR nario mokestį iki 480 eur (iki šiol buvo 360 eur).

Suvažiavimo delegatai išrinko Procedūrų ir etikos komisiją, kurios nariai:

Česlovas Tallat- Kelpša, Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija;

Viktorija Švedienė, Lietuvos galvijų veisėjų asociacija;

Vitalija Kuliešienė, Lietuvos verslinių sodų asociacija;

Eglė Butkienė, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija;

Adolfas Jasinevičius, Pramoninių uogynų augintojų asociacija;

Donatas Montvila, Lietuvos šiltnamių asociacija;

Virginija Žliobienė, Lietuvos ūkininkių draugija.

Pirmasis naujai išrinktos ŽŪR Tarybos posėdis

Posėdyje ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis pateikė 2021 m. veiklos ataskaitą, kurioje pristatė informaciją apie ŽŪR įgyvendintas veiklas, projektus, programas bei pasiektus rezultatus bei pristatė 2022 m. veiklos planą. Ataskaitą ir veiklos planą rasite ČIA

ŽŪR Tarybos nariai išrinko ir ŽŪR Prezidiumo narius, kuriais tapo (Prezidiumo nariai renkami iš Tarybos narių):

Jonas Kuzminskas

Donatas Montvila

Dr. Algis Gaižutis

Vytautas Barkauskas

Dr.Edvardas Gedgaudas

Kristina Švedaitė