LR žemės ūkio rūmų XIX suvažiavimas, 2020 m. liepos 3 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ XIX SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

SUVAŽIAVIMO DATA:    2020-07-03, penktadienis

SUVAŽIAVIMO VIETA:   Laisvės a. 5, Saldutiškis, Utenos r.

PRADŽIA: 11:00 val.

 

NUMATOMA SVARSTYTI:
1 10 val. Registracija. Pasitikimo kava.
2 11 val. Svečių sveikinimo žodis.
3 11.15 val. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – Rūmų) Tarybos 2019
metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.
4 12 val. Dėl Rūmų 2019 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.
5 12.1 val. Dėl Rūmų 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės
išrinkimo.
6 12.45 val. LR ŽŪR bendradarbiavimo sutarties su Policijos departamentu prie
Vidaus reikalų ministerijos pasirašymas. Sutartį pasirašys policijos generalinis
komisaras Renatas Požėla.
7 13 val. Pietūs.
8 14 val. Rūmų Tarybos posėdis:
8.1. Dėl Rūmų Prezidiumo 2019 m. ataskaitos tvirtinimo;
8.2. Dėl Rūmų administracijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
8.3. Dėl Rūmų 2020 m. veiklos plano tvirtinimo;
8.4. Dėl Rūmų vyriausiojo finansininko 2019 m. ataskaitos tvirtinimo;
8.5. Kiti klausimai.
Apie 16 val. vakarienė