EL. MOKYMAI

EIL. NR.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
VALSTYBINIS MOKYMO PROGRAMOS KODAS, AK. VAL. SKAIČIUS
KAINA €
PASIRINKITE
1Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai)296162023, 
10 ak. val.
60

Registruotis

 

2Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas296185007,
 18 ak. val.
100Registruotis
3Aplinkosauga ir tręšimo planavimas296185010,
10 ak. val.
60Registruotis
4Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės396131406,
24 ak. val.
150Registruotis
5Ekologinio ūkininkavimo pagrindai396185007,
24 ak. val.
150Registruotis
6Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa296162003,
16 ak. val.
100Registruotis
7Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa296162067,
8 ak. val.
50Registruotis
8Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita dvejybine sistema ir mokesčiai (pradedantiesiems)496134405,
40 ak. val.
190Registruotis
9Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa. Vykdomas savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas261062110150Registruotis
10Seminaras „Kuriu verslą kaime“5 ak. val.50Registruotis
11Vermikompostavimo (sliekų auginimo) technologijų pagrindai296162058,
10 ak. val.
60Registruotis
12Paramos paraiškų pildymas ir sutarčių administravimas396131410,
8 ak. val.
50Registruotis
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Kompleksinės paramos reikalavimai
(Valdymo reikalavimai)
60
00
 • 296162023, 10 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas
100
00
 • 296185007, 18 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Aplinkosauga ir tręšimo
planavimas
60
00
 • 296185010, 10 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės
150
00
 • 396131406, 24 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa
100
00
 • 296162003, 16 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Ekologinio ūkininkavimo
pagrindai
150
00
 • 396185007, 24 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa. Vykdomas savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas
150
00
 • 261062110
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita dvejybine sistema ir mokesčiai (pradedantiesiems)
190
00
 • 396185007, 24 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa
50
00
 • 296162067, 8 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Seminaras
„Kuriu verslą kaime“
50
00
 • 5 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Vermikompostavimo (sliekų auginimo) technologijų pagrindai
60
00
 • 296162058, 10 ak. val.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
Paramos paraiškų pildymas ir sutarčių administravimas
50
00
 • 396131410, 8 ak. val.